Şair Mercimek Ahmet Hakkında Bilgi

Şair Mercimek Ahmet Hakkında Bilgi

Mercimek Ahmet 2.Murat zamanında yaşamıştır. Mercimek Ahmed b. İlyâs olan adın da anlaşılacağı üzere babasının adı İlyas’tır. Kendisi hakkında çok az kaynak bulunabilmiştir.

Kevkâvus b. İskender’in farsaça nasihatnâme türündeki eseri olan Kabus-nâme’yi Sultan 2.Murat’ın isteği üzerine Türkçe’ye çevirdi. Kitabın çevirisin bitiş tarihi 835’te (1431-32) olarak bilinmektedir. Bu çevirinin Türkiye ve dünya kütüphanelerinde birçok yazma nüshası vardır. Arapça ve Farsçadan eserler tercüme ettiren II. Murad’ın Türkçeye

Devamını Oku…