Hz. Ömer(r.a.)’dan Tavsiyeler

Hz. Ömer(r.a.)'dan Tavsiyeler

Hz. Ömer(r.a.)’dan Tavsiyeler

  • Hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekiniz.
  • İstişare etmeden uygulamaya konulan işler başarısızlığa mahkûmdur.
  • Kış mevsimi abidlerin ganimetidir.
  • Bugünün işini yarına geciktirmeyiniz. İş bir vakit geri kalırsa hiçbir vakit ilerlemez.
  • İnsanların en akıllısı, insanların hareketini takdir edendir.

Bu Tavsiyeleri Kulak Ardı Etmeyin

Bu Tavsiyeleri Kulak Ardı Etmeyin

* Gürültü patırtının içinde sükunetle dolaş; sessizliğin içinde huzur bulduğunu unutma…Başka türlü davranmak açıkça gerekmedikçe herkesle dost olmaya çalış,Sana bir kötülük yapıldığında, verebileceğin en iyi karşılık unutmak olsun.Bağışla ve unut.. Ama kimseye teslim olma.
* İçten ol, telaşsız ve açık seçik konuş.Başkalarına da kulak ver.Aptal ve cahil oldukları zaman bile dinle onları;

Peygamberimizin Hz.Ali’ye Tavsiyeleri

PEYGAMBERİMİZ S.A.V’DEN HZ.ALİ’YE (A.S)  TAVSİYELERİ

1- “Ya Ali, Allah’ı gazaplandıracak (bir şeyle) hiç bir kimseyi razı etmemen, Allah’ın verdiği bir şeyden dolayı başkasını medhetmeyip, Allah’ın senden esirgediği bir şeyden dolayı da kimseyi yermemen, yakine ermenin alametidir. Çünkü rızık, ihtiras sahibinin ihtirasıyla elde edilemeyeceği gibi, istemeyenin istememesiyle de önlen-mez. Gerçekten Allah-u Teâlâ, kendi hikmet ve lütfu gere-ği rahatlık ve mutluluğu yakinde ve (kaza ve kadere) rıza göstermekte karar kılmıştır, gam ve üzüntüyü ise, şüphe ve (kaza ve kadere) hoşnutsuzlukta.”

İbrahim Bin Ethem’den Nasihatler

İbrahim Bin Ethem'den Nasihatler

Nasihatlere geçmeden önce kendisi hakkında bilgileri verelim. Sonrasında ise nasihatlerini okuyabilirsiniz. Horasan’ın Belh şehrinde dünyaya geldi. Anne ve babasının hac için Mekke’de bulunduğu sırada orada doğduğunu söyleyenler de vardır. Doğum günü hakkına kesin bir bilgi yoktur.Ailesi Arap kabilelerinden Benî İcl’e veya Temîm’e mensuptur. Hakkında kaynakların verdiği bilgiler çelişkilidir. Genç yaşta zühd yoluna girmeye karar verinceye kadar Horasan’da yaşadığı anlaşılmaktadır. Memleketinden ayrılmadan önce birçok hizmetçisi bulunan zengin ve itibarlı bir ailenin çocuğu olduğuna dair kayıtlar, Belh hükümdarı veya hükümdarın oğlu ya da torunu olduğu şeklindeki rivayetlerden daha doğru görünmektedir. Sahip bulunduğu bütün dünya nimetlerinden vazgeçip zühd yolunu seçmesi sebebiyle destanlaştırılan hayatına dair bilgiler arasında önemli farklılıklar görüldüğü gibi tarihî kimliğiyle menkıbelerde anlatılan şahsiyeti arasında da ciddi uyumsuzluklar gözlenmektedir.

İbrâhim b. Edhem’in kara ve deniz seferlerine katıldığı, Bizanslılar’a karşı yapılan son deniz seferi esnasında ismi belirtilmeyen bir adada vefat ettiği kaydedilmektedir. Ölüm yılı için 130 (748), 140, 161, 162, 163 (780), 164 ve 166 gibi tarihler verilmekle birlikte kaynakların çoğu 161 (778) veya 162 (779) yılını zikretmektedir. Defnedildiği yerle ilgili olarak da Şam bölgesi, Askalân, Bağdat, Bizans’a ait bir ada, Sûkîn veya Sûfenen Kalesi, Mısır, Lût kavminin helâk edildiği mahal gibi çeşitli yerler zikredilmektedir.

İBRAHİM BİN ETHEM’DEN NASİHATLER

1-Günah işleyeceğin zaman, Allah’ın yarattığı rızkı (gıdayı) yeme! Çünkü hem Allah’ın yarattığı rızıkları yiyeceksin hem de O’na isyan

Güvenli internet İçin Ailelere Tavsiyeler

AİLEMİZİN YENİ ÜYESİNİ TANIYIN

* En az çocuğunuzu koruyacak kadar İnternet kullanmayı öğrenin.
* İnternet kullanımında yasaklayıcı değil, zaman açısından sınırlayıcı olun.
* İnternetin derslerini aksatmasına izin vermeyin.
* Diğer sosyal aktivitelere katılımını özendirin.
* İnternet sebebiyle sorumluluklarını yerine getirmemesine fırsat vermeyin.

OLASI TEHLİKELERİ ÖĞRENİN