Oruç Bey Hakkında Bilgi

Oruç bey Hakkında Bilgi

Oruç Bey

Hayatı hakkında bilinenler hemen sadece kendi eserinde verdiği bilgilere dayanır. Asıl adının Oruç b. Âdil olduğu, Edirne’de doğduğu, Fâtih Sultan Mehmed ve II. Bayezid zamanlarında yaşadığı ve Edirne’de kâtiplik yaptığı, muhtemelen divan kâtipliğinde bulunduğu anlaşılmaktadır.

Başka hangi görevlerde çalıştığı hakkında kesin bilgi mevcut değildir. Ancak malî durumunun iyi olduğu ve 905’te (1500) Edirne’de Sarıca Paşa mahallesinde Eskicami müezzini Hacı Mahmud tevliyetinde 4000 akçe’ lik nakit ve yılda 1848 akçe gelir getiren gayrimenkullerle bir vakıf tesis ettiği ve buraya geliri yüksek evler, odalar, dükkânlar bağışladığı bilinmektedir.

Devamını oku