Örnekleriyle İkilemeler Hakkında Bilgi

Örnekleriyle İkilemeler Hakkında Bilgi

İkilemeler:

İki sözcüğün bir araya getirilmesiyle oluşturulan ve sözcüğün kendi anlamını daha da pekiştirmek, güçlendirmek, çekici hale getirmek için kullanılan ayrı sözcüklerdir. Bütün ikilemeler ayrı olarak yazılırlar. Kelimelerin yerleri kalıplaşmış olup çoğunlukla değiştirilmez. Şimdi bu ikilemeleri gruplar halinde örneklerle inceleyelim.

  • M harfi ile yapılan ikileme örnekleri: At mat, iş miş, şaka maka, çocuk mocuk, ev mev, dolap molap, para mara, kapı mapı, kitap mitap, ders mers, vb.
  • İsim durum ekleri ve iyelik ekiyle yapılan ikileme örnekleri: Baş başa, diz dize, biz bize, el ele, göz göze, iç içe, omuz omuza, yan yana; baştan başa, daldan dala, elden ele, günden güne, içten içe, yıldan yıla, başa baş, bire bir (ölçü), dişe diş, göze göz, teke tek; ardı ardına, boşu boşuna, günü gününe, peşi peşine, ucu ucuna vb.

    Devamını Oku…