Palindrom Nedir?Palindrom Tarihler

Konumuza başlamadan önce palindrom kelimesinin ne anlama geldiğini açıklayalım. Palindrom tersten okunuşu aynı olan cümle, sözcük ve rakamlara verilen addır. Palindrom tarih dediğimiz zaman haliyle Ülkemizde kullanılan tarihi biçimi olarak gün ay yıl  rakamları aklımıza gelmesi gerekir. Bu şekilde verilen rakamlar haliyle tersten okununca aynı olacak…İşte bu şekilde tam 38 palindrom Tarih var. Bunlardan 9 adeti 7 haneli, geriye kalan 29 tanesi ise 8 haneli rakamlardan oluşmaktadır. Çoğunlukla ise bu yıllar Şubat ayına rasgelir.

İşte Palindrom Tarihler :

  • 10Şubat 2001(10022001)
  • 20 Şubat2002(20022002)
  • 1 Şubat2010(01022010)
  • 11 Şubat2011(11022011)

Yasin-i Şerif Okunuşu ve Türkçe Açıklaması


Bismillâhirrahmânirrahîm

(1) Yâsîn (2) Vel Kur’ân-il hakîm (3) İnneke leminel mürselîn(4) Alâ sırâtın müstakîm (5) Tenzîlel azîzirrahîm(6)Litünzire kavmen mâ ünzire âbâühüm fehüm gâfilûn (7) Lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm lâ yü’minûn (8) İnnâ cealnâ fî a’nâkihim ağlâlen fehiye ilel ezkâni fehüm mukmehûn (9) Ve cealnâ min beyni eydîhim sedden ve min halfihim sedden feağşeynâhüm fehüm lâ yübsirûn (10) Ve sevâün aleyhim eenzertehüm em lem tünzirhüm lâ yü’minûn (11) innemâ tünzirü menittebazzikre ve haşiyerrahmâne bilgaybi febeşşirhü bimağfiretin ve ecrin kerîm (12) İnnâ nahnü nuhyil mevtâ ve nektübü mâ kaddemû ve âsârehüm ve külle şey’in ahsaynâhü fî imâmin mübîn (13) Vadrib lehüm meselen eshâbel karyeh. İz câehel mürselûn (14) İz erselnâ ileyhi müsneyni fekezzebûhümâ fe azzeznâ bisâlisin fekâlû innâ ileyküm mürselûn (15) Kâlû mâ entüm illâ beşerün mislünâ vemâ enzelerrahmânü min şey’in in entüm illâ tekzibûn (16) Kâlû rabbünâ ya’lemü innâ ileyküm lemürselûn (17)