Akdeniz Anemisi Tedavisinde Kordon Kanı Bankacılığı

Akdeniz Anemisi (BetaTalasemi) Tedavisinde Kordon Kanı Bankacılığı

Akdeniz Anemisi (BetaTalasemi) Tedavisinde  Yönlendirilmiş Kordon  Kanı Bankacılığı

Talasemi hastalığını ilk kez 1925’te Thomas Benton Cooley ve Pearl Lee isimli doktorlar tanımlamıştır. Bu nedenle hastalığa bazen Cooley Anemisi ya da Akdeniz Anemisi denmektedir. Talasemi ismi Yunanca “Thalas” (deniz) ve “emia”(kan) kelimelerinin birleşmesinden köken alır. Hastalık daha çok deniz kenarında yaşayanlarda görüldüğü için “deniz kenarında görülen anemi” anlamında kullanılmıştır.

Beta talasemi anne ve babadan çocuklara geçen, önlenebilir bir kan hastalığıdır. Türkiye’nin de içinde olduğu Akdeniz ülkelerinde önemli bir halk sağlığı sorunudur. Taşıyıcıların saptanması, genetik danışma ve doğum öncesi tanı konabilmesiyle engellenebilir bir hastalık olmasına rağmen, dünyada her yıl en az 365.000 talasemi hastası doğmakta ve tedavi görmektedir. Türkiye’de beta talasemi taşıyıcısı sıklığı % 2,1 olup yaklaşık 1.300.000 talasemi taşıyıcısı ve 4.500 kadar talasemi hastası vardır.
Beta talasemi hastalığının tedavisi doğru sürdürülmezse yaşam süresini kısaltan ve yaşam kalitesini çok olumsuz

Allah’ın İnsanlara Rahmeti Kordon Kanı

Allah'ın İnsanlara Rahmeti Kordon Kanı

Günümüz tıp teknolojisi her geçen gün bir yenilik veya keşif ile insan sağlığına katkı sağlamaya devam ediyor. Dünyada her yıl milyonlarca dolarlık fon ayrılan bu araştırmaların en son buluşlarından biri ise mucizevi bir sıvı. Doğum sırasında toplanarak, ileride oluşabilecek bir hastalık durumunda sağlığın tekrar kazanılmasını sağlayan bu eşsiz mucize ise yalnızca bir defa elde edilebilen: Kordon kanı

Bu yazımız boyunca, Allah’ın kusursuz yaratışının bir delili olan ve yalnız doğum sırasında elde edilebilen kordon kanının oluşum aşamalarını ve hayranlık uyandıran özelliklerini işleyeceğiz.