İmâmı A’zam: Fıkıh Usulü ve Akaidin Öncüsü

Ebu Hanife Numan Bin Sabit İmamı Azam

İmâmı A’zam: Fıkıh Usulü ve Akaidin Öncüsü

İmâmı A’zam, 699 yılında Kûfe’de doğdu. Babası Sabit, bir tüccar ve İranlı bir köleydi. Annesi ise, İslam peygamberi Muhammed’in soyundan gelen bir kadındı. Dedesi Zuta, Afganistan civarında yaşayan Fars asıllı bir uçbeyi idi. … Devamını Oku

Ali Kuşçu Hakkında Bilgiler

Ali Kuşçu Hakkında Bilgiler

Ali Kuşçu

Asıl adı Alâeddin Ali, babasının adı Muhammed’dir. Ala al-Dīn Ali ibn Muhammed olarak da bilinmektedir. Doğum yeri ve tarihi tam olarak bilinmemekle beraber XV. yüzyıl başlarında Semerkant’ta dünyaya geldiği tahmin edilmektedir. Babası, Uluğ Bey’in doğancıbaşısı olduğu için “… Devamını Oku

Allah’ın Sıfatları Nelerdir?

Allah'ın Sıfatları

Allah’ın Sıfatları: Allahü teâlânın sıfatları 14 tanedir. 6 tanesi Zati Sıfatları (Sıfât-ı zâtiyye), 8 tanesine de Subûti Sıfatları (Sıfât-ı sübûtiyye) denir.

Her Müslümanın, Allah’ın bütün kemâl sıfatlarına sahip, noksan sıfatların hepsinden de uzak olduğuna inanması farzdır.

Devamını Oku

Mukaddes Kitabımız Kur’an-ı Kerim

Mukaddes Kitabımız Kur’an-ı Kerim

1 . Mukaddes Kitabımız Kur’an-ı Kerim Allah Kelâmıdır
Kur’ân-ı Kerîm’de eksiklik ve fazlalık yoktur. Vahyedildiği hâli ile korunmuştur. Allahu Teâlâ onu, Resûlü Muhammed’e (sas.) Cebrail (as.) vasıtasıyla Arapça olarak indirmiş ve Resûlü’nü de bütün âlemlere rahmet olarak göndermiştir. Onun indirilmesiyle … Devamını Oku