Osmanlı ve Karamanoğulları Beyliği

Osmanlı ve Karamanoğulları Beyliği

Osmanlı ve Karamanoğulları Beyliği

Karamanoğulları Beyliği

1220 yılından beri devam eden Moğol istilâsı nedeniyle Horasan ve Maveraünnehir bölgesinde bulunan Türkmen boyları ülkelerini terkederek, büyük çoğunlukla Anadolu’ya gelmekteydi. İbn Bîbî ’nin Ermen ülkesi dediği Isauria bölgesi, I.Alaeddin Keykubad (1220-1237) tarafından 622/1225 yılında alınarak, Selçuklu ülkesine dahil edilmiş, ilk vali olarak Kamerü’d-dîn adlı bir kişi görevlendirilmişti.

Bununla beraber, bu bölgenin sınırları üzerinde, daha önce de birtakım Türkmen aşiretlerinin yerleştirildiği anlaşılmaktadır. Bölge, ele geçirildikten itibaren yoğun Türkmen yerleşimine açılmış ve bir uç bölgesi haline getirilmiştir. Karaman aşiretinin de 1228 yılında I.Alaeddin Keykubad tarafından Ermenak (Germanicopolis) ve civarındaki Kamış adlı mevkie yerleştirildiği anlaşılmaktadır . Ancak, Karaman aşiretinin Oğuzların hangi kola mensup olduğu konusu henüz açıklığa kavuşmuş değildir .

Devamını Oku…