İnovasyon Nedir? İnovasyon Hakkında Bilgiler

İnovasyon Nedir?

İngilizce de “İnnovation” olan ama Türkçede yenilik olarak karşılık bulan “İnovasyon” , İşletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin uygulamasıdır. Bu tanım OECD ve Avrupa Komisyonu tarafından Oslo Klavuzu olarak hazırlanmış ve TÜBİTAK tarafından tercüme edilmiştir. Devlet  önceliklerinden birisi de İnovasyon için gerekli koşulları yaratmaktır.

Devamını Oku…