Tarih Öncesi Çağ Medeniyetlere Göre İlkler

Tarih Öncesi Çağ Medeniyetlere Göre İlkler
Tarih Öncesi Çağ Medeniyetlere Göre İlkler

Tarih öncesi ilk devir kaba taş devridir. İlk araçlarda bu devirde yapılmıştır.

 1. İlk resim ve heykel yontma taş devrinde yapılmaya başlanmıştır.
 2. Ateş ilk defa taş devrinde bulundu.
 3. İnsanlar ilk defa yerleşik hayata cilalı taş devrinde geçtiler.
 4. İnsanlar hayvanları evcilleştirmeyi ilk defa cilalı taş devrinde öğrendiler.
 5. İnsanlar ilk defa balıkçılığa cilalı taş devrinde başladılar.
 6. İlk krallık ve beylik maden devrinde kurulmuştur.
 7. İlk bulunan maden bakırdır.
 8. İlk kez yazı demir devrinde kullanılmıştır.

  Devamını Oku…

Ülkemiz Tarihinde İlkler

Ülkemizin İlkleri

Ülkemiz Tarihinde İlkler

MECLİS’E GİREN İLK KADIN MİLLETVEKİLLERİ

 • Mebrure Gönenç (Afyon )
 • Satı Çırpan (Ankara )
 • Şükran Orsbaştuğ (Antalya )
 • Sabiha Gökgül (Erbay ) (Balıkesir )
 • Şekibe İnsel (Bursa )
 • Hatice Özgener (Çankırı )
 • Huriye Öniz (Diyarbakır )
 • Fatma Memik (Edirne )
 • Nakiye Elgün (Erzurum )
 • Fakihe Öymen (İstanbul )
 • Benal N. Anman (İzmir )
 • Ferruh Güpgüp (Kayseri )
 • Behire Morova (Konya )
 • Mihri Pektaş (Malatya )
 • Meliha Ulaş (Samsun )
 • Esma Nayman (Seyhan )
 • Sabiha Görkey (Sivas )
 • Seniha Hızal (Trabzon )

  Devamını Oku…

Türk ve Dünya Edebiyatında İlkler

Türk ve Dünya Edebiyatında İlkler

Türk ve Dünya Edebiyatında İlkler

Türk Edebiyatında İlkler

 • Edebiyatımızda noktalama işaretini, ilk kez Şinasi ‘Şair Evlenmesi’nde kullanmıştır.
 • Edebiyatımızda ilk çeviri roman, Kamil Paşa’nın yaptığı Telemak’tır.
 • Edebiyatımızda ilk roman,Taaşşuk-u Talat-ı Fitnat’tır.
 • Edebiyatımızda ilk köy romanı, Nabizade Nazım’ın “Karabibik” adlı eseridir.
 • Edebiyatımızdaki ilk realist romancı Recaizade Mahmut Ekrem’dir.
 • Edebiyatımızdaki ilk realist roman Araba Sevdası’dır yazarı Recaizade Mahmut Ekrem’dir.
 • Edebiyatımızda ilk edebi roman,Namık Kemal’in “İntibah” adlı eseridir.
 • Edebiyatımızda ilk psikolojik roman,Eylül’dür(Mehmet Rauf)
 • Edebiyatımızda ilk tarihi roman,Namık Kemal’in “Cezmi” adlı eseridir.
 • Edebiyatımızda ilk kadın romancı Fatma Aliye’dir.

  Devamını Oku…

Dünya Tarihinde Önemli İlkler

Dünya Tarihinde Önemli İlkler

Dünya Tarihinde  İlkler

1. Dünyanın ilk şehir yerleşmesi Konya – Çatalhöyük’tür

2. Dünyanın ilk yazılı antlaşması Hititlilerle Mısırlılar arasında imzalanan Kadeş Antlaşması’dır ( MÖ.1280)

3. Anadolu’da merkezi otoriteye dayalı ilk devleti kuran Hititlerdir

4. Anadolu, demir devrine Hititler zamanında  girmiştir

5. Anadolu’da aile hukuku, miras hukuku ve medeni hukuk alanında  ilk çalışmaları yapan Hititlerdir

Devamını Oku…

İlklerde olan Kadınlarımız

İlklerde olan Kadınlarımız 1 – keriman halis kerimustacom

İlklerde olan Kadınlarımız

 • İlk Alfabenin Yazarı: Melahat Uğurkan
 • İlk Avukat: Süreyya Ağaoğlu
 • İlk Bakan: Prof. Dr. Türkan Akyol
 • İlk Başbakan: Prof. Dr. Tansu Çiller
 • İlk Belediye Başkanı: Müfide İlhan
 • İlk Büyükelçi: Filiz Dinçmen
 • İlk Danıştay Başkanı: Füruzan İkincioğulları
 • İlk Danıştay Üyesi: Şükran Esmerer
 • İlk Adalet Müfettişi Ve Adalet Başmüfettişi: Nazmiye Kılıç

Devamını Oku…