Hafız Divanı’ndan Seçme Beyitler-2

Hafız Divanından-2
Hâfız Dîvânı’ndan Seçme Beyitler, II
Şirâzi
Gazel 2

صلاح کار کجا و من خراب کجا

Salâh-ı kâr kucâ vu men-î harâb kucâ…
Ben nerde, nefsimi ıslah etmek nerde?
Aradaki aykırılığa bak.
Yol, nerden nereye gidiyor…
Sâlihlikle takvânın rintlikle ne münâsebeti var?
Vaaz dinleme nerde, rebap sesini dinleme nerde?

Hâfız Dîvânı’ndan Seçme Beyitler-1

Hâfız Dîvânı'ndan Seçme Beyitler-1
Hâfız Dîvânı’ndan Seçme Beyitler, I
Şirâzi

Elâ-yâ eyyühesâki edir kesen ve navilhâ
Kicışķ âsan nemûd evvel veli uftâd müşkilhâ

Sâki, döndür kadehi, herkese sun, bana da ver.

Çünkü aşk, önce kolay göründü; ama sonradan çok müşkiller meydâna getirdi.

Sâki benûr-ı bâde berefrûz câm-ı mâ
Muţrib bigü ki kâr-ı cihân şud bekâm-ı mâ.

Sâki, kadehimizi şarabın nûruyla parlat. Çalgıcı, sen de çal.

Çünkü âlem, tam istediğim hâle geldi, bize uydu.

Sûfî biyâ ki âyine safist câmrâ
Tâ binger sefâ-yı mey-i lâcl-fâmârâ

Sofi, gel… Kadehin aynası, tertemiz.

Gel de lâl renkli şarabın ayrılığını gör. Neşesini, zevkini seyret