Hırızma Anlamı Hakkında Bilgi

Hırızma Anlamı Hakkında Bilgi

Hırızma ,hızma ile eş anlamlı bir kelimedir. Hırızma;

  1. Ayı, boğa vb. hayvanların dudaklarına veya burnuna geçirilen demir halka:
  2. Burun kanadına takılan süslü, altın veya gümüş halka.
  3. Küpe,anlamlarında kullanılmaktadır.

Bunların yanında aşağıda belirttiğimiz yörelerin ağzı ile anlamları aşağıda verilmiştir.

1. Gerdek gecesinden bir gün evvel yapılan gelin hamamı.