İmam Gazali’ den Yemek Adabı Bilgileri

İmam Gazali' den Yemek Adabı Bilgileri

İmam Gazali’ den yaşadığı dönemde Yemek Adabı hakkında verdiği bilgiler (İhya-i Ulumud-Din)

1. İbrahim en-Nehaî’nin şöyle dediği rivayet edilmektedir:
İbrahim en-Nehâi “Çarşıda yürüyerek bir şey yemek kötü bir harekettir” sözünü âli bir senedle Hz. Peygamber’e isnad etmektedir.

Bu fikrin tam zıddı İbn Ömer’den rivayet edilmektedir:
Bizler, Hz. Peygamber’in zamanında yürüdüğümüz halde yer ve ayakta su içerdik.”
Mâruf ve meşhur sûfîlerin bazılarının çarşıda yemek yedikleri görülmüştür. Bunun için kendilerine niçin böyle yaptıkları sorulduğunda şöyle cevap vermişlerdir:

Devamını oku