Yüreğimden Aşk Makamında Ezgiler

Yüreğimden Aşk Makamında Ezgiler

Dinle bak ney ne diyor…?
Hamuş oldum, yüreğim liğme liğme,
Biçareyim ey yâr….
Sensizlik yüreğimi yakıyor,
Her gün şiddetlenen aleviyle
Çırpınan şu kalbimin üzerine bütün yağmurlar yağsa,
Söndüremez sensizliği…
Bi çareyim ey yâr..
Gelişin yıldızları bile kıskandıracak cinstendir.

Hz. Mevlana Hazretleri Diyor ki

Hz. Mevlana Diyor ki

  • Farsçada “şir” kelimesi hem aslan, hem süt anlamına gelir. Yazıda aynı şekilde yazılsa da anlamı ayrıdır. Onun için kendinizi herkesle kıyas etmeyin. Özellikle Allah’ın kulları arasında seçkin, temiz, yüksek ruhlu insanlarla bir tutmayın.
  • Gösterişten uzak dur, kendini gizle. Kim güzelliğini pazara çıkarırsa, şöhret peşinde koşarsa, başına yüzlerce bela gelir. Düşmanların kıskançlıkla seni yaralar; dostlar ise ihtiyaçları yüzünden başını ağrıtır durur.
  • Oğlum, sen bütün dünyayı ağzına kadar ilimle, güzellikle dolu bir testi bil. O testideki su Allah’ın güzelliğinden bir damladır. Şanı yüce olan Allah güzelliğinden, büyüklüğünden ötürü gayb perdesini yırttı. Kara topraktan olan şu dünyayı sayısız varlıklarla, güzelliklerle ve nimetlerle doldurdu.
  • Akıllı o kişidir ki dostlarının kaçınılmaz belalara düşüp ölüşlerinden ibret alır.
  • Ey kardeş! İğne acısına sabret ki kendi nefsinin iğnesi acısından kurtulasın. Varlığından kurtulmuş olanlara her şey boyun eğer gündüz gibi aydınlanmak, parlamak istiyorsan geceye benzeyen nefsini yak.