Maruf-i Kerhi Hakkında Bilgi

Maruf-i Kerhi Hakkında Bilgi

Maruf-i Kerhi

Bağdat’ın Kerh mahallesinde doğdu . Sâmerrâ yakınındaki Kerh-i Bâceddâ veya Şehrizor civarındaki Kerh-i Cüddân’dan olduğu da kaydedilmektedir (Yâkūt, IV, 255). Hıristiyan veya bir rivayete göre Vâsıtlı Sâbiî bir ailenin oğlu olan Ma‘rûf’un çocukluğunda ailesi tarafından Hristiyan bir hocaya teslim edildiği, teslîs inancına karşı çıktığı için hocası kendisini dövünce ailesini terk edip kaçtığı, yıllar süren bu ayrılığı sırasında sekizinci imam Ali er-Rızâ ile karşılaştığı, onun vasıtasıyla Müslüman olduğu, eve döndüğünde evlât hasretiyleyanan anne ve babasının da ona uyup Müslüman oldukları bütün kaynaklarda belirtilmektedir.

Devamını Oku…