Konfüçyüs’dan (Confucius) Güzel Sözler

Konfüçyüs'dan (Confucius) Güzel Sözler

  • Düşünmeden öğrenmek faydasız, Öğrenmeden düşünmek tehlikelidir.
  • Seveceğin bir iş seçersen yaşamında bir gün bile çalışmış olmazsın.
  • Dünyadaki yalanların bazen en büyükleri kendi korkularımızdır.
  • Herkes şu veya bu noktada bir parça kaçıktır.
  • Her şaşkın kadın akıllı bir erkeği idare edebilir, fakat ancak çok akıllı bir kadın bir delinin hakkından gelebilir.
  • Erdemini koruyabilirsen, ne düşmanların, ne de dostların seni incitebilir.
  • Kelimeler, insanların kullandığı en güçlü haplardır.
  • Beraberce işlediğiniz günahın cezasını ayrı ayrı çekeceksiniz.
  • Bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri varsa, o yerde güneş batıyor demektir.