Çatalhöyük Hakkında Bilgi

Çatalköy

Çatalhöyük, Orta Anadolu’da, günümüzden 9 bin yıl önce iskan edilmiş[3], çok geniş bir Neolitik Çağ ve Kalkolitik Çağ yerleşim yeridir. Doğu ve batı yönlerinde yanyana iki höyükten oluşmaktadır. Doğudaki Çatalhöyük (Doğu) olarak adlandırılan yerleşme Neolitik Çağ’da, Çatalhöyük (Batı) olarak adlandırılan batıdaki höyük ise Kalkolitik Çağ’da iskan görmüştür.[4] Günümüz Konya Şehri’nin 52 km. güneydoğusunda, Hasandağı’nın yaklaşık olarak 136 kilometre uzağında, Çumra İlçesi’nin 11 km. kuzeyinde, Konya Ovası’na hakim buğdaylık arazide bulunmaktadır. Doğu yerleşimini, en son Cilalı Taş Devri sırasında ovadan 20 metre yüksekliğe kadar ulaşan bir yerleşim birimi oluşturmaktadır. Ayrıca, batıya doğru da ufak bir yerleşim birimi ve birkaç yüz metre doğuya doğru da bir Bizans yerleşimi bulunmaktadır.

Kybele Ana Tanrıça

Kybele Ana Tanrıça

Kibele ismini Kybelon dağından almıştır.İlkel bir Anadolu inanışıdır. Frigler tarafından Agolistis olarak tanımlanır.Anadolu’daki etkisi ise 7 bin yıllıktır. Çatalhöyük ve Hacılarda bulunmuş neolitik çağa ait kilden heykelciklerine rastlanılmıştır.

Bugünkü Malatya’nın bulunduğu mevkide Paleolitik çağa kadar bir zaman yolculuğu yapalım. İnderesi denilen bir mevkide mağara adamının yaşamına rastlıyoruz.1979’da Karakaya baraj gölü kurtarma kazılarında Caferhöyük’te yapılan kazılarda o yöre insanının mağaralardan çıkıp ovada hayvancılık ve tarımla uğraşmaya başladığını ve yerleşik hayata geçmeye başladığını sezinliyoruz. Burada dünyanın ilk heykel örneği sayılan beyaz kireçtaşından yapılmış küçük figürler MÖ 7000 yılına ışık tutar .

Hititlerden önce Hatti ismini görüyoruz.Çatalhöyük bölgesinde sonra MÖ 1700-1200 de ise Hitit devletine rastlıyoruz.Ortak noktaları ise Frig dilindeki Kibele.

–> Eskişehir’de ise neolitik çağa ait buluntular vardır. Fakat bunlar Çatalhöyük’tekiler kadar zengin değildir. Hitit uygarlığına ait çok az sayıda eser vardır Eskişehir’de. Ve bunlar çoğunlukla bugünkü Frigya vadisi olarak tabir edilen mevkidedir.