İcatlar Kronolojisi

İcatlar Kronolojisi
MÖ 4241 Olayların hassas olarak tarihlenebildiği ilk yıl. Bu, Mısırlıların takvimi yapmalarıyla mümkün oldu.
* MÖ 3200 Mezopotamyalı Sümerler yazıyı kullanan ve tekerleğin resmini çizen ilk halk oldu.
* MÖ 3000 Babilliler ilk toplama makinesi olan abaküsü icat etti.
* MÖ 1300 Suriyeliler kendi alfabelerini geliştirdi.
* MÖ 700 Lidya’da (bugünkü Türkiye’de) malların alım satımı için ilk kez para kullanıldı.

Müslüman Bilim Adamları Buluşları

Müslüman Bilim Adamları Buluşları

Müslüman Bilim Adamları

1. Akşemseddin: Pasteur ’dan 400 sene önce mikrobu bulmuştur

2. Ali Kuşçu: Büyük astronomi bilgini. İlk defa ayın şekillerini anlatan kitabı yazmıştır.

3. Ebul-Vefa: Trigonometri’de tanjant,cotanjant,sekant,kosekant ’ı bulan büyük alimdir