Varna Muharebesi: Osmanlının Balkanlardaki Zaferi

Varna Muharebesi: Osmanlının Balkanlardaki Zaferi

Varna Muharebesi (1444): Osmanlının Balkanlardaki Zaferi

Varna muharebesi, 10 Kasım 1444 tarihinde, Osmanlı Devleti ile Macaristan, Lehistan, Sırbistan, Eflak, Bosna, Hırvatistan, Arnavutluk, Bulgaristan, Venedik, Papalık gibi devletlerden oluşan Hristiyan Haçlı  ittifakı arasında, Bulgaristan’ın Varna şehri yakınlarında yapılan bir savaştır.

Devamını oku

Priştineli Mesihi Hakkında Bilgi

Priştineli Mesihi Hakkında Bilgi

Priştineli Mesihi

Mesîhî; Kosova bölgesinde bulunan Priştine’de doğdu. Adı Tezkirelerinde Mesîh ve İsa olarak geçer.
Çocukluktan gençlik yıllarına kadar Rumeli’de kalan mesihi, daha sonra öğrenim görmek için İstanbul’a gitti. Mesîhî; Sadrazamı Atik (Hadım) Ali Paşa’nın dikkatini çekerek Divan Kâtipliği görevine getirilir. İçkiye ve eğlenceye düşkünlüğünedeniyle zamanla Ali Paşa’nın gözünden düşen şair Bosna’da verilen küçük bir timarla yetinmek zorunda kaldı. Son yıllarını Ali Paşa’nın ölümünden sonra yoksulluk içinde geçirdiği belirtilen

Devamını oku

Aliya İzzetbegoviç Kimdir?

Aliya İzzetbegoviç Kimdir?

ALİYA İZZETBEGOVİÇ KİMDİR…?

Alija İzetbegović, 1925’te bugün Bosna-Hersek’in kuzeybatısında bulunan Bosanski Šamac kasabasında Dünya’ya geldi. Ailesi İslâmî duyarlılığa sahip bir aileydi. Ancak İzetbegović, Müslümanları Avrupa’ya dışarıdan girmiş kimseler olarak gören bir çevrede yetişti. Saraybosna’da bir Alman lisesinde eğitim gördü. Bilime önem veren ve disiplinle çalışan bir öğrenci olarak tanındı.

Lise çağında üstün kabiliyetleriyle ve İslamî konulara ilgisiyle öne çıktı. O dönemde bazı arkadaşlarıyla birlikte dinî konuları tartışmak amacıyla Mladi Muslimani (Müslüman Gençler Kulübü) adını verdikleri bir kulüp kurdu. Bu kulübü kurduğunda henüz 16 yaşındaydı, fakat oldukça etkin ve üretken bir düşünce kabiliyetine sahip olduğu

Devamını oku

Kanayan Yara Bosna Srebrenitza Katliamı

Kanayan Yara Bosna Srebrenitza Katliamını Unutmadık
Bosna Srebrenitza Katliamı

Alija izetbegovic’in Sırpların Gözünün içine Bakarak Verdiği Müthiş Cevap
Bizi Yok Etmekle Tehdit Ediyorlar.. Ama Bilsinler ki ! Müslümanlar Yok Olmayacaktır.
21 yıl önce bugün ‪srebrenitsa‬ ‘da güya birleşmiş milletlerin ”canınız bize emanettir” dediği lakin danışıklı dövüşün yapılıp Boşnak Müslüman halkının Osmanlı’dan, Müslümanlardan intikam almak için gün sayan kafir Sırp kasapların eline bırakıldığı bir gündü. Muhic Fatima ise ya annesinin karnında ÖLDÜRÜLDÜ ya 9 10 aylıkken küçük bedenine kıyıldı. “Ne yaparsanız yapın, ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan ‪soykırım‬’ tekrarlanır!” Aliya İzzetbegoviç ‪‎Srebrenitsa‬ ‘yı unutma! Unutturma!

Devamını oku

Bosna Hersek Hakkında Bilgiler

Bosna Hersek Hakkında Bilgiler

Bosna-Hersek  Balkanlar’da 51.197 km2’lik yüzölçümü ve yaklaşık Mevcut nüfus 3.252.251 [1] kişilik nüfusu olan bir ülkedir.

Ülke bir bütünü oluşturan üç etnik gruba ev sahipliği yapmaktadır:

 • Boşnaklar,
 • Sırplar
 • Hırvatlar.

Kuzey, batı ve güneyden Hırvatistan; doğudan Sırbistan, yine güneyden Karadağ ile çevrili olup Adriyatik Denizi’ne Neum şehrinin olduğu yerde yalnızca 20 km’lik limansız bir kıyısı bulunmaktadır.

İngilizce ‘de ve daha birçok dilde etnik kimlik göz önünde tutulmadan tüm Bosna-Hersek halkına Bosnalı denir.

Ancak Türkçe ‘de tarihten gelen yakınlıktan dolayı Bosnalı denildiği anda Boşnaklar yani Bosnalı Müslümanlar terimi kastedilir. Ayrıca ülkede Bosnalı veya Hersekli olmak da ayrı etnik kimliği vurgulamak için kullanılır.

Bosna-Hersek’te Nüfusa Göre ilk 5 Şehir (ilçeleri içerir)1

 • Saraybosna: 696.731
 • Banja Luka: 221.106
 • Zenika: 164.423
 • Tuzla: 142.486
 • Mostar: 104.518

  Devamını oku

Fatih Sultan Mehmed ve Bosna Fermanı

Fatih Sultan Mehmed'in Bosna Fermanı

Fatih Sultan Mehmed’in Bosna Fermanı

Ben fatih sultan han, bütün dünyaya ilân ediyorum ki; kendilerine bu padişah fermanı verilen Bosnalı fransiskenler himâyem altındadır ve emrediyorum:

 • Hiç kimse ne bu adı geçen insanları ne de onların kiliselerini rahatsız etmesin ve zarar vermesin.
 • İmparatorluğumda huzur içerisinde yaşasınlar ve bu göçmen durumuna düşen insanlar özgür ve güvenlik içerisinde yaşasınlar.
 • Devletimdeki tüm memleketlere dönüp korkusuzca kendi manastırlarına yerleşsinler.
 • Ne padişahlık eşrafından, ne vezirlerden veya memurlardan, ne hizmetkârlarımdan, ne de  ülkemin vatandaşlarından hiç kimse bu insanların onurunu kırmayacak ve onlara zarar vermeyecektir.
 • Hiç kimse bu insanların hayatlarına, mallarına ve kiliselerine saldırmasın, hor görmesin veya tehlikeye atmasın. Hatta bu insanlar başka ülkelerden devletime birisini getirirse onlar da aynı haklara sahiptir.

Bu padişah fermanını ilân ederek burada, yerlerin, göklerin yaratıcısı ve efendisi Allah, Allah’ın elçisi aziz peygamberimiz Muhammed ve 124 bin peygamber ile kuşandığım kılıç adına yemin ediyorum ki;

Emrime uyarak bana sadık kaldıkları sürece tebaamdan hiç kimse bu fermanda yazılanların aksini yapmayacaktır.

28 mayıs 1463 milodraz dünya fatihi, haşmetli ve ulu Sultan’ın imzalı ve parlayan mühürlü fermanıdır