Etiket: Bilimi

Jeomorfoloji ( geomorphology ) Nedir?

Yeryüzü şekillerinin oluşumlarını araştırmasından dolayı “Yüzey şekilleri bilimi” olarak Türkçeye çevrilmiştir.Karalar üzerinde ve denizaltında yerkabuğunun yüzeyinde görülen şekilleri inceleyen,oluşumun evrelerini açıklayabilen bir bilim dalıdır.Yerbilimleri topluluğunun önemli bir dalıdır.
Dünyanın oluşumundan itibaren meydana gelen ve günümüzde halen devam eden yeryüzü şekil değişiklikler bu bilimin ilgi alanıdır. Jeoloji ile sık sık ilişki halindedir.En belirgin olarak ; Daha Fazlasını Oku

Etik Nedir?

Etik Türkçe de “Ahlak”ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.Bunun yanında “ahlâk felsefesi” veya “ahlâk bilimi” olarak ta anıldığı görülmektedir.Etik, insanın bütün davranış ve eylemlerinin temelini araştırır.Her ne kadar ahlak ile birlikte eşdeğer olarak görünsede,ahlak yöresel değişiklikler gösterebilmektedir.Oysa Etik evrensel yazılı olmayan kurallardan meydana geldiği varsayılır.

Aslında “Etik” terimi Yunanca ethos yani “töre” sözcüğünden türemiştir.Felsefede Aksiyoloji dalı olan etik yanlışı doğrudan ayırabilmek amacıyla ahlak kavramını anlamaya çalışılır.Her ne kadar etik anlayışının tam olarak ne zaman başladığı bilinmese de, dünya’da bir çok farklı toplulukta eski çağlardan beri etik anlayışının var olduğu bilinmektedir.

Evrensel Etik Kuralları

 • Doğruluk, dürüstlük
 • Güvenilirlik
 • Sadakat
 • Adalet
 • Başkalarına yardım etme
 • Başkalarına saygı gösterme
 • Vatandaşlık sorumluluğuna sahip olma
 • Yalan söylememe
 • Başkasının hakkını yememe
 • Karşısındakinin güç durumundan yararlanmama
 • Acısı olanın acısını paylaşma
 • Dayanışma
 • Bireylerin eşitliğinin kabul edilmesi
 • Kaynakların adil dağıtılması
 • Mükemmeliyeti arama vb.

Mesleki Etik Kuralları:

 • Doğruluk
 • Yasalara uyma
 • İşi konusunda uzmanlık
 • Güvenirlik
 • Mesleğe karşı bağlılık

 

 

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Günümüzün en önemli konularından biri olan Nanoteknoloji alanında en geniş paya sahip ve geleceğin mühendislik dalları arasında gösterilen Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (eski adıyla Metalurji Mühendisliği), metal, seramik, polimer ve kompozit malzemelerin atomik boyuttan makro boyuta kadar yapılarını, bu yapılara bağlı olarak değişen fiziksel ve kimyasal özelliklerini ve üretim süreçlerini inceleyen geniş kapsamlı ve disiplinler arası bir bilim ve mühendislik dalı olup uzay, elektronik ve sağlık alanında meydana gelen gelişmelerin temel taşlarından biridir.
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği sentetik ve biyolojik polimerler, seramikler ve metalleri inceleyen bir çalışma alanı. Özellikle yüksek mukavemetli polimerler bugün bir dizi endüstriyel ve teknolojik alanda çelik ve betonla Daha Fazlasını Oku