İnsan Hakları Beyannamesi: Evrensel Bildirge

İnsan Hakları Beyannamesi: Evrensel Bildirge

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi: Universal Declaration of Human Rights/Declaration Üniverselle des Droits de l’Homme

İnsanlık tarihi boyunca, özgürlük ve eşitlik arayışı, toplumların gelişiminde merkezi bir rol oynamıştır. Bu arayış, 1215 yılında Magna Carta ile başlayan ve 1789 Fransız Devrimi ile … Devamını Oku

Sivas Kongresi Beyannamesi

Sivas Kongresi Beyannamesi

Sivas Kongresi Beyannamesi’nde Alınan Kararlar

  • Milli sınırlar içinde bulunan vatan bir bütündür; birbirinden ayrılamaz.
  • Kuva-yı Milliye’yi yetkili ve milli iradeyi hakim kılmak esastır.
  • Osmanlı ülkesinin herhangi bir kısmına yapılacak müdahale ve işgal Ermenilik, Rumluk teşkili gayesine yönelik hareketlere toptan karşı
Devamını Oku