Beş Hececiler Grubu Kimdir?

Beş Hececiler Kimdir?
Meşrutiyetten sonra Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp’ın halk dilini kullanmasından etkilenen beş şair bir grup olarak anılmışlardır. Bu grubu oluşturan şairler sade Türkçe’nin kullanılması ve yaygınlaştırılması için çok uğraş vermişlerdir. Başlıca konuları ise Vatan sevgisi, yiğitlik ve kahramanlık, aşk, kadın, hasret, ayrılık gibi toplumsal konularıdır. Çoğunlukla 11’li heceyi yaygın olarak kullanmışlardır.

Beş Heceliler grubu ;

  • Orhan Seyfi Orhon,
  • Enis Behiç Koryürek,
  • Halit Fahri Ozansoy,
  • Yusuf Ziya Ortaç
  • Faruk Nafiz Çamlıbel’den oluşmuştur.

İnce Bir Bel İçin 5 Adım (5 fotograf )

Eski sovyet ders kitaplarında öğretilen bu teknikler günümüzde de gayet başarılı sayılmaktadır.Uygulama şekli:

* Öncelikle düz bir zemine sırt üstü yatın
* Kollarınızın gövde boyunca uzatılmış olmasına dikkat edin.
* 30 derecelik bir açı ile bacaklarınızı yükseltin.
* Yükselme anında bacaklarınızı 30-40cm sağa-sola açarak 6 kez birbirine vurun
* Sonra yavaşça indirin.Bu hareketi 8 kez tekrarlayın.

İnce Bir Bel İçin 5 Adım (5 fotograf )

Bireysel Emeklilikte Yeni Dönem

Bakanlar Kurulu’nun 16 Nisan 2012 tarihli toplantısında kabul edilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sevk edilen “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” (Kanun Tasarısı) 13 Haziran 2012 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir.

Mevcut vergi teşviki uygulamasına ait değişiklikler

Mevcut vergi teşviki uygulamasında katılımcılar bireysel emeklilikleri için yapmış oldukları katkı paylarını kanunda belirtilen oranlarda gelir vergisinden indirim olarak gösterebilmekte ve bu durum, katılımcıların net maaşlarına artış olarak yansımaktadır.

Tasarlanan yeni uygulamada ise katılımcıların vergi mükellefi olup olmadıklarına bakılmaksızın doğrudan devlet katkısı teşvikinden yararlanabilmeleri öngörülmektedir. Bu sayede mevcut vergi teşviki sistemi yerine katılımcıların doğrudan devlet katkısı yöntemi ile daha etkin şekilde teşvik edilmesi hedeflenmektedir.

Beş Maymun Deneyi

Bilim adamları, çok enteresan bir deney yapmışlar. Önce bir kafesin tavanına bir hevenk muz asmışlar. Sonra bu kafese hiçbir şeyden habersiz beş zavallı maymuncuğu doldurmuşlar. Muzu gören maymunların gözleri parlamış tabii. Hemen birisi atılmış, kafesin tellerine tırmanarak muza doğru seğirtiyormuş ki… dışarıdan tazyikli su tutarak maymunu aşağı indirmişler. Gariban, başına ne geldiğini pek anlamamakla beraber paldır küldür yere inmiş. Derken öbürü atılmış muza, tabii onu da ıslatmışlar hemen. Öbürü, öbürü ve hepsi aynı şekilde ıslatılmışlar böylece. Ve sonuçta, tavanda sallanan enfes muzlar ve onları almaya cesâret edemeden altında bekleyen beş ıslak maymundan müteşekkil bir manzara çıkmış meydana.