Yeryüzündeki İnanılmaz Dengeler

Yeryüzündeki İnanılmaz Dengeler 1 – 765957057dunya haritasi buyuk boy

Yeryüzündeki İnanılmaz Dengeler 2 – 765957057dunya haritasi buyuk boy

Albedo Etkisi (Yeryüzünden Yansıyan Güneş Işığının, Yeryüzüne Ulaşan Güneş Işığına Oranı)

 

 • Eğer daha fazla olsaydı: Hızla buzul çağına girilirdi.
 • Eğer daha az olsaydı: Sera etkisi aşırı ısınmaya neden olur, Dünya önce buzdağlarının erimesiyle sular altında kalır daha sonra kavrulurdu. 

Atmosferdeki Karbondioksit ve Su Oranı

 • Eğer daha fazla olsaydı: Atmosfer çok fazla ısınırdı.
 • Eğer daha az olsaydı: Atmosfer ısısı düşerdi.Atmosferdeki Oksijen ve Azot Oranı
 • Eğer daha fazla olsaydı: Yaşamsal fonksiyonlar olumsuz şekilde hızlanırdı.
 • Eğer daha az olsaydı: Yaşamsal fonksiyonlar olumsuz şekilde yavaşlardı. 

Ay ile Dünya Arasındaki Çekim Etkisi

 • Eğer daha fazla olsaydı: Ay’ın şiddetli çekiminin, atmosfer şartları, Dünya’nın kendi eksenindeki dönüş hızı ve okyanuslardaki gelgitler üzerinde çok sert etkileri olurdu.
 • Eğer daha az olsaydı: Şiddetli iklim değişikliklerine neden olurdu. 

Dünya’nın Kendi Çevresindeki Dönme Hızı

 • Eğer daha yavaş olsaydı: Gece gündüz arası ısı farkları çok yüksek olurdu.
 • Eğer daha hızlı olsaydı: Atmosfer rüzgarları çok çok büyük hızlara ulaşır, kasırgalar ve tufanlar hayatı imkansızlaştırırdı. 

Dünya’nın Manyetik Alanı

 • Eğer daha güçlü olsaydı: Çok sert elektromanyetik fırtınalar olurdu.
 • Eğer daha zayıf olsaydı: Güneş Rüzgarı denilen ve Güneş’ten fırlatılan zararlı partiküllere karşı Dünya’nın koruması kalkardı. Her iki durumda da yaşam imkansız olurdu. 

Güneş’e uzaklık

 • Eğer daha fazla olsaydı: Gezegen çok soğur, atmosferdeki su döngüsü olumsuz etkilenir, gezegen buzul çağına girerdi.
 • Eğer daha yakın olsaydı: Gezegen kavrulur, atmosferdeki su döngüsü olumsuz etkilenir, yaşam imkansızlaşırdı. 

Ozon Tabakasının Kalınlığı

 • Eğer daha fazla olsaydı:Yeryüzü ısısı çok düşerdi.
 • Eğer daha az olsaydı:Yeryüzü aşırı ısınır, Güneş’ten gelen zararlı ultraviole ışınlarına karşı bir koruma kalmazdı. 

Sismik (Deprem) Hareketleri

 • Eğer daha fazla olsaydı: Canlılar için sürekli bir yıkım olurdu.
 • Eğer daha az olsaydı: Okyanus zeminindeki besinler suya karışmaz, okyanus ve deniz yaşamı dolayısıyla bütün Dünya canlıları olumsuz etkilenirdi. 

Yer kabuğunun kalınlığı

 • Eğer daha kalın olsaydı: Atmosferden yerkabuğuna çok fazla miktarda oksijen transfer edilirdi.
 • Eğer daha ince olsaydı: Hayatı imkansız kılacak kadar fazla sayıda volkanik hareket olurdu.

Yerçekimi

 

 • Eğer daha güçlü olsaydı: Dünya atmosferi çok fazla amonyak ve metan biriktirir, bu da yaşam için çok olumsuz olurdu.
 • Eğer daha zayıf olsaydı: Dünya atmosferi çok fazla su kaybeder, canlılık mümkün olmazdı.

Kaynaklar:

 • Gizli İlimler
 • Yeryuzumucizesi. com/dengeler