4 Ağustos’ta Neler Oldu?

4 Ağustos'ta Neler Oldu?

4 Ağustos’ta Olaylar    4 Ağustos’ta Doğanlar   4 Ağustos’ta  Ölenler

4 Ağustos, Miladi takvime göre yılın 216. (artık yıllarda 217.) günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 149 gün vardır.
Dünyada ve Türkiye’de 4 Ağustos’ta Neler Oldu?

Yıldönümleri ve Olaylar
* 1578 – Vadiü’l-Mehazin Muharebesi, Portekizlilere karşı Osmanlı İmparatorluğu ve müttefiki olan Fas birliklerinin kesin zaferiyle sona erdi.
* 1683 – Dom Perignon ilk şampanyayı üretti.
* 1791 – Osmanlı ile Avusturya Devletleri arasında Ziştovi Antlaşması imzalandı.
* 1870 – Kızılhaç Derneği, Birleşik Krallık’ta kuruldu.
* 1923 – Rauf Bey (Orbay) Başbakanlıktan ayrıldı.
* 1940 – Taksim Gazinosu açıldı. İstanbul Belediyesi’nin açtığı gazinonun amacı halka ucuz eğlence sağlamaktı.
* 1944 – Anne Frank, Naziler tarafından yakalandı. 1945’te toplama kampında öldü. Saklanırken tuttuğu notlar sonradan klasik haline