27 Kasım’da Neler Oldu?

Kasım Ayına Geri Dön <—

27 Kasım'da Neler Oldu?

27 Kasım’da Olaylar  27 Kasım’da Doğanlar   27 Kasım’da  Ölenler

27 Kasım, Miladi takvime göre yılın 331. (artık yıllarda 332.) günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 34 gün vardır.

Yıldönümleri ve Olaylar

  • Dünya Alternatif Eşcinseller Günü
  • Maaveerar Naal
  • 1909 – Thomas Edison, ilk sesli film gösterisini yaptı.
  • 1919 – Bulgaristan, İtilaf Devletleri ile Neuilly Antlaşması’nı imzaladı.
  • 1924 – Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Başkanlığına Kâzım Karabekir Paşa seçildi.
  • 1936 – Millet Meclisi, Hatay davasını Milletler Cemiyeti’ne götürmeye karar verdi.
  • 1943 – Amasya, Çorum, Tokat, Ordu ve Kastamonu’da deprem