1 Temmuz’da Neler Oldu?

1 Temmuz'da Neler Oldu?

1 Temmuz’da Olaylar    1 Temmuz’da Doğanlar   1 Temmuz’da  Ölenler

1 Temmuz, Miladi takvime göre yılın 182. (artık yıllarda 183.) günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 183 gün vardır.
Dünyada ve Türkiye’de 1 Temmuz’da Neler Oldu?

Yıldönümleri ve Olaylar
* Hong Kong – Özel Yönetim Bölgesi Kuruluş Günü
* Kanada – Kanada Günü
* Türkiye – Denizcilik ve Kabotaj Bayramı
* 1683 – Osmanlı Orduları’nın Viyana taarruzu başladı.
* 1736 – 23. Osmanlı Padişahı III. Ahmet öldü; yerine I. Mahmud