Şair İbrahim Tennuri Hakkında Bilgi

Şair Şeyhî Hakkında Bilgi

İbrahim Tennuri

Akşemseddin’in öğrencilerinden olan İbrahim Tennûrî Fatih devrinde yaşamış bir tekke şairidir. Doğum tarihi ve doğum yeri tam olarak bilinmemektedir. Fakat Sivas’ta veya Amasya’da dünyaya geldiği söylenmektedir. Bunun sebebi büyük bir ihtimalle Babası Sarrafoğlu’nun Hüseyin Sivas’lı, annesinin ise Amasyalı olmasıdır.

İbrâhim Tennûrî aile çevresinde başladığı öğrenimine Konya’da devam etti. Müderris Sarı Yâkub Efendi’den icâzet aldıktan sonra Kayseri’ye giderek bir süre Huand (Hunda) Hatun Medresesi’nde müderrislik yaptı. Bu yıllarda tasavvufa yönelen İbrâhim kendisine mânevî ilimleri öğretecek bir mürşid aramaya başladı.

Önceleri Safeviyye tarikatının merkezi Erdebil Tekkesi’ne gitmeye niyetlenmişken Akşemseddin’in şöhretini duyunca Beypazarı’na geçerek kendisini ziyaret etti ve onun dervişi oldu.

Akşemseddin’in işaretiyle, Gülzâr-ı Ma’nevî adlı manzum eserini yazmıştır. Bu bakımdan tekke tarafının mesnevi vadisinde görülen şairidir. Gülzâr-ı Ma’nevî kaynak itibariyle Mevlânâ’nın Mesnevî’sine bağlıdır.

Ancak ibadet, muamelât ve ahlâkla ilgili bilgilere de yer vermiştir. Başka şiirleri de vardır. O, bu şiirlerinde Âşık mahlâsını kullanır. İbrahim Tennûrî’nin bazı şiirleri Yunus’unkilere karışmıştır. Çekiciliği Yunus tarzında şiirler söylediğinden dolayıdır.

İbrâhim Tennûrî’nin kurduğu Bayramiyye-Şemsiyye tarikatının Tennûriyye şubesi oğulları Ali, Lutfullah ve Kasım tarafından sürdürülmüştür. Tarikat, XVI. yüzyılda İstanbul’da Ebüssuûd Efendi’nin babası İskilipli Şeyh Muhyiddin Muhammed Yavsî tarafından temsil edilmiştir.

Eserleri:

  • Gülzâr-ı Ma‘nevî.
  • Gülşen-i Niyâz.

Kaynak:

  • İslam Ansiklopedisi-İbrâhim TENNÛRÎ
  •  Anadolu Üniversitesi-XIV.-XV. Yüzyıllar Türk Edebiyatı

Yorum yapın