Son Güncelleme Zamanı:

Devamı var:

18. Yüzyıl Divan Edebiyatı – 18.Yüzyıl Divan Nesri

* Abbasizade Haşmet
* Ahmet Cavit Bey
* Ayvansarayi Hafız Hüseyin Efendi
* Aziz Ali Efendi
* Azizzade Ramiz
* Bursalı Beliğ
* Dürri
* Ebubekir Kani
* Esrar Dede
* İbrahim Hakkı
* Küçükçelebizade Âsım
* Mucip Mansurizade
* Müstakimzade Süleyman Sadettin
* Naima
* Raşit
* Resmî Ahmet Efendi
* Safayi
* Sakıp Mustafa Dede
* Salim
* Seyyid Vehbi
* Silahdar Mehmet Ağa
* Şamdanizade Süleyman Efendi
* Şehrizade Mehmet Said
* Şeyhi Mehmet
* Taip Osmanzade
* Uşşakizade Hasip
* Yirmisekiz Çelebi Mehmet

19.Yüzyıl Divan Edebiyatı – 19.Yüzyıl Divan Nesri

* Abdi Efendi
* Âgâh Paşa
* Ahmet Cevdet Paşa
* Âkif Paşa
* Âlî
* Atâ Bey
* Ayni
* Celâl Bey
* Dâniş
* Deli Hikmet
* Esat Efendi
* Eşref Paşa
* Fatin
* Fehim Süleyman Efendi
* Hâlet Bey
* Hersekli Arif Hikmet
* İzzet Molla
* Kâzım Paşa
* Lebip Efendi
* Leskofçalı Galip
* Leyla Hanım
* Lutfi Ahmet
* Muallim Naci
* Mütercim Âsım
* Naili-i Cedid
* Namık Kemal
* Nevres
* Osman Şems
* Pertev Paşa
* Refi-i Kalayi
* Şanizade Ataullah
* Şeref Hanım
* Şeyh Nazif
* Şeyhülislam Arif Hikmet
* Üsküdarlı Hakkı Bey
* Yenişehirli Avni
* Ziya Paşa

Lütfen Dikkat:Konu uzun olduğu için  sayfalara bölünmüştür. Bu sizin daha hızlı olarak konuya erişebilmenizi sağlayacaktır. Devamı için Tıkladığınızda sonraki sayfaya gidebilir veya sayfa numaraları ile seçim yapabilirsiniz.Aşağıda verilen link ise sizi yazının başlangıcına getirecektir.

Yazar Kerim Usta

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir