Son Güncelleme Zamanı:

Devamı var:

17.Yüzyıl Divan Edebiyatı – 17.Yüzyıl Nazım

* Abdi(Abdurrahman Paşa)
* Ahmed (II.Ahmed)
* Azmizade Haleti
* Bahti (I.Ahmed)
* Cevri
* Faizi Kafzade
* Farisi (II.Osman)
* Fasih(Ahmed Dede)
* Fehim-i Kadim
* Ganizade Nadiri
* Güfti
* Haşimi
* İsmail Rusûhi Efendi
* İsmeti(Mehmed)
* Kâmi
* Kelim-i Eyyubi
* Küfri-i Bahayi
* Mantıki
* Mezaki (Süleyman Dede)
* Nâbi
* Naili
* Nedim
* Nefi
* Neşati
* Nevizade Atai
* Rami Mehmed Paşa
* Rıza
* Riyazi
* Sâbit
* Sabri(Muhammed Şerif)
* Sabuhi(Ahmed Dede)
* Şehri
* Şeyhülislam Bahayi
* Şeyhülislam Yahya
* Tâlib
* Tıfli
* Vecdi
* Vefai (IV.Mehmed)
* Veysi

17.Yüzyıl Nesir

* Evliya Çelebi
* İsmail Rusuhi
* Karaçelebizade Abdülaziz Efendi
* Kâtip Çelebi
* Koçi Bey
* Nâbi
* Nergisi
* Ömer Fuadi
* Peçevi İbrahim Efendi
* Rıza
* Riyazi
* Sarı Abdullah Efendi
* Veysi

Lütfen Dikkat:Konu uzun olduğu için  sayfalara bölünmüştür. Bu sizin daha hızlı olarak konuya erişebilmenizi sağlayacaktır. Devamı için Tıkladığınızda sonraki sayfaya gidebilir veya sayfa numaraları ile seçim yapabilirsiniz.Aşağıda verilen link ise sizi yazının başlangıcına getirecektir.

Yazar Kerim Usta

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir