Wu Hou Zetian Çin İşkencecisi

Wu Hou Zetian Çin İşkencecisi

WU HOU ZETİAN ÇİN İŞGENCECİSİ

Çin, pek çok icada ev sahipliği yaptı, bunlardan bir tanesi Çin işkencesiydi. Çin tarihinin tek kadın hükümdarı Wu Hou (diğer adıyla Wu Zetian) iktidarı süresince rakipleri olan saray kadınları başta olmak üzere, imparatorluğun dört bir tarafındaki muhaliflerine tarihe geçecek acılar çektirdi.

Wu Hou (Wu Zetian)

Wu Hou, 13 yaşında iken 638’de Çin sarayına cariye olarak geldi. Bu sırada Çin, Tang Hanedanı tarafından yönetiliyordu. Wu Hou çok zeki bir kadındı ve iktidarı ele geçirmek için planlarını adım adım uyguladı. İmparator Gao Dzong, ölen babasının eşi olan Wu Hou’ya ilgi duyuyordu ve iktidarı süresince onun etkisi altında kaldı. Wu Hou’nun imparatordan kızı bile oldu.

Gao Dzung’un asıl eşi olan imparatoriçe çocuğu görmeye geldiğinde şeytanî bir plan hazırlamıştı. İmparatoriçe çocuk odasından çıktıktan sonra Wu Hou odaya girerek beşikteki çocuğunu kendi elleriyle boğdu. İmparator odaya girdiğinde ağlamaya başladı ve çocuğu olmaması sebebiyle bir kıskançlık sonucu imparatoriçenin, çocuğunu öldürdüğü fikrini imparatorda uyandırmayı başardı.

Bununla da yetinmeyen Wu Hou, İmparator Gao Dzung’un yatağına ismini ve doğum tarihini yazdığı bir tahta heykelcik koydu. Böylece imparatoriçe kocasını büyü ile öldürmek suçundan hapse atıldı. Gidişatı eline alan Wu Hou, mahkum imparatoriçenin kol ve ayaklarını kestirerek vücudunun arkasına bağlattı. Daha sonra “ilikleri şarap içinde sarhoşlukla erisin” diyerek şarap fıçısına attırdı. İmparatoriçenin akrabalarını da sürgün ettirdi.

Wu Hou döneminde Çin

Artık meydan ona kalmıştı. 655’te imparatoriçeliğini ilan etti. İmparatorun kendisinden olmayan oğullarını zehirletmek veya sürgün ettirmek yoluyla etkisiz hale getirdi.660’ta hastalanan Gao Dzung’un bu durumundan istifade ederek iktidarı tam olarak eline aldı.

Kocasına yaklaşmaya çalışan tüm kadınları etkisiz hale getirdi ki, kendi kız kardeşi de bunlardan biriydi. Adalet bu yeni imparatoriçenin ölçülerine göre işliyordu. Suçluları itiraf ettirmek için işkenceye başvurulması adet haline geldi. Suçlu olduğu düşünülen kişiler uyutulmadan bekletilirdi. Uyumaya başlarlarsa şiddetli bir şekilde uyandırılırlardı. Sanıkların kafası kazınır, kafalarına da perikodik olarak su damlatırlardı.

Bu şekilde bir mahkum delirme noktasına ulaşırdı. Alvarez Samedo 17.yüzyılda gittiği Çin’deki işkenceleri canlı bir şekilde tasvir eder. Ayakları sıkıştırıp kemikleri birbirine geçiren tahta mekanizmaları ve zina yapan rahiplerin boğazlarının delinerek bir zincir geçirilip teşhir edilmeleri bunlardan sadece bazıları.
683’te Gao Dzung öldü, Wu Hou da yerine oğlu Rui Dzung’u tahta çıkarttı.

Bu sırada on binlerce kişinin katıldığı bir isyan meydana geldi. İsyanı büyük bir katliamla bastıran Wu Hou, artık daha da güçlenmiş olmanın verdiği cesaretle Tang Hanedanının yerine kendisi ile başlayan yeni bir hanedan kurdu. 690’da doğrudan tahta oturdu. Hanedanının ismini “Zhou” koydu. Yaşlanmış olmasına rağmen genç erkeklerle düşüp kalkıyordu. Bu sırada Göktürkler ikinci devletlerini kurmuş, Çinlileri sıkıştırmaya başlamıştı. İç siyasetteki huzursuzluk da gittikçe artıyordu.

80 yaşına ulaşan imparatoriçe artık tedbir alamaz hale geldi. Tahta oğlu Zhoung Dzung geçtiyse de üst üste gelen saray darbeleri hanedanının sonunu getirdi. Tang Hanedanı’na mensup Li-Kong-ti 710 yılında yönetime el koyarak hanedanını kaldığı yerden devam ettirdi. Wu Hou gaddar, zalim ve hatta hastalıklı bir psikolojiye sahip olmasına rağmen Çin’de büyük ölçüde birliği sağlamış, Kore hakimiyetini de temin etmişti.

Yorum yapın