Uşun Koca Oğlu Segrek Destanı Özeti

Uşun Koca Oğlu Segrek Destanı Özeti

Uşun Koca Oğlu Segrek Destan Özeti

Uşun Koca’nın büyük oğlu Eğrek, Oğuz’un en cesur yiğitlerinden biridir. Kazan Bey‘in divanına saygısızca girer ve kimseye iltifat etmez. Ters Uzamış adlı bir başka yiğit, ona kafa kesip kan dökmekten başka bir hüneri olmadığını söyler. Eğrek, bunun üzerine Kazan Bey’den akın isteyerek, üç yüz mızraklı yiğit ile birlikte düşman topraklarına gider.

Yolda Alınca Kalesi yakınlarında bir koruya rastlar. Bu koru, Kara Tekür adlı bir kafirin Oğuz yiğitlerine kurduğu bir tuzaktır. Koruda bol miktarda uçan ve yürüyen av hayvanları vardır. Eğrek ve arkadaşları, korunun kapısını açarak hayvanları avlayıp keser ve yemeye başlarlar. Bu sırada Kara Tekür‘ün casusu, onları görüp Kara Tekür‘e haber verir.

Kara Tekür, altı yüz kara elbiseli kafir ile birlikte koruya gelir ve Eğrek hariç bütün yiğitleri öldürür. Eğrek‘i de esir alarak Alınca Kalesi‘ne götürür ve zindana atar.

Oğuz diyarına gelen bu haber, Uşun Koca ve hanımının yüreğini dağlar. Kızları da gelinliğini çıkarıp kara giyinir.

Segrek ise, Eğrek‘ten küçük olsa da ondan daha cesur ve alp bir yiğittir. Bir gün yolu bir düğüne uğrar. Orada yiyip içtikten sonra sarhoş olur. Dışarı çıktığında, öksüz bir oğlanın bir çocukla kavga ettiğini görür. Onlara tokat atarak ayırır. Öksüz oğlan, ona kardeşinin Alınca Kalesi‘nde esir olduğunu söyler.

Segrek, bunu duyunca çok şaşırır ve ağlamaya başlar. Kardeşini kurtarmak için anasının yanına gider ve ondan izin ister. Anası, onu kaybetmek istemediği için yalan söyler ve kardeşinin sağ olduğunu, ancak kendisinin hasta olduğunu söyler. Segrek, anasını üzmemek için ona inanır ve evde kalır.

Ancak ertesi gün, Segrek yine bir düğüne gider. Orada yine sarhoş olur ve dışarı çıktığında, bir çobanın bir koyunla kavga ettiğini görür. Onlara tokat atarak ayırır. Çoban, ona kardeşinin Alınca Kalesi’nde esir olduğunu söyler. Segrek, yine çok üzülür ve anasına gider. Anası yine yalan söyler.

Bir süre sonra, Segrek’in yolu yine bir düğüne uğrar. Orada yiyip içtikten sonra sarhoş olur. Dışarı çıktığında, bir kızın bir erkekle kavga ettiğini görür. Onlara tokat atarak ayırır. Kız, ona kardeşinin Alınca Kalesi’nde esir olduğunu söyler. Segrek, bunu duyunca çok üzülür , anasının yalan söylediğini anlar ve ondan izin alarak Kazan Bey‘in divanına gider.

Kazan Bey, Segrek’e kardeşinin başına gelenleri anlatır ve ona akın verir. Segrek, yedi yüz yiğit ile birlikte Alınca Kalesi’ne doğru yola çıkar.

Yolda birçok kafirle savaşır ve hepsini öldürür. Alınca Kalesi’ne vardığında, Kara Tekür‘ün ordusuyla karşılaşır. Segrek, Kara Tekür‘ü tanır ve ona meydan okur. Kara Tekür, Segrek‘in Uşun Koca‘nın oğlu olduğunu anlar ve korkar.

Segrek ile Kara Tekür arasında büyük bir dövüş başlar. Segrek, Kara Tekür’ü yaralar ve onu esir alır. Alınca Kalesi‘ne girer ve kardeşi Eğrek‘i zindandan kurtarır. Eğrek, Segrek‘i görünce çok sevinir ve ona sarılır.

Segrek, kardeşiyle birlikte kafirlerin malını ve kadınını alır. Kara Tekür‘ü de yanına alarak Oğuz diyarına döner.

Uşun Koca ve hanımı, oğullarını sağ salim gördüklerinde çok sevinirler. Kızları da gelinliğini giyer ve mutlu olur. Segrek, kahramanlığıyla Oğuz beylerinin takdirini kazanır.

Segrek ve Eğrek, birlikte birçok akın yaparlar ve Oğuz‘a ün getirirler.

Dede Korkut, Segrek’in kahramanlığını över ve onu kutlar.

Destanda Adı Geçen Kahramanlar:

  • Dede Korkut: Dede Korkut Hikâyeleri’nin anlatıcısıdır
  • Uşun Koca: Segrek ve Eğrek’in babasıdır. Oğuz beylerinden biridir. Cesur ve adil bir yiğittir.
  • Segrek: Uşun Koca’nın küçük oğludur. Eğrek’ten daha cesur ve alp bir yiğittir. Kardeşi Eğrek’i kurtarmak için Alınca Kalesi’ne gider ve büyük bir savaş verir.
  • Kazan Bey: Oğuz beylerinden biridir. Dede Korkut’un hikâyelerinde önemli bir yere sahiptir. Segrek’e akın izni verir ve onun kardeşini kurtarmasına yardım ede
  • Eğrek: Uşun Koca’nın büyük oğludur. Cesur ve güçlü bir yiğittir. Ancak, biraz kibirli ve küstahtır. Kara Tekür tarafından esir alınır.
  • Kara Tekür: Alınca Kalesi’nin sahibi olan bir kafirdir. Oğuz yiğitlerine tuzak kurar ve Eğrek’i esir alır. Segrek tarafından yenilir ve esir alınır.
  • Öksüz oğlan: Segrek’in abisinin esir olduğunu söyleyen ilk kişidir.
  • Çoban: Segrek’in abisinin esir olduğunu söyleyen ikinci kişidir.
  • Kız: Segrek’in abisinin esir olduğunu söyleyen üçüncü kişidir.

Hazırlayan: Kerimusta.com/Kerim Yarınıneli

Yorum yapın