Üçgen ve Çeşitleri Nelerdir?

Üçgen Nedir? Doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren, üç doğru parçasının birleşimine üçgen denir.

kerimustaucgen

 • A, B, C noktalarına Üçgenin Köşeleri denir.
 • [AB], [AC] ve [BC] doğru parçalarına ise Üçgenin Kenarları denir.
 • BAC, ABC ve ACB açıları Üçgenin İç Açıları‘dır.
 • |BC| = a, |AC| = b, |AB| = c uzunluklarına, Üçgenin Kenar Uzunlukları denir.
 • İç açıların bütünleri olan açılara  Dış Açılar denir.


kerimustaucgen1

ABC üçgeni bir düzlemi üç bölgeye ayırır. Bunlar sırasıyla;

 • Üçgenin kendisi,
 • Üçgenin iç bölgesi,
 • Üçgenin dış bölgesi ABC È {ABC iç bölgesi} = (ABC)

 

kerimusta2

 

 

 

 

 

 

 

Üçgen çeşitleri Nelerdir? Üçgenler İki ana gruba ayrılırlar.

 • Kenarlarına göre üçgen çeşitleri
 • Açılarına göre üçgenler

Kenarlarına göre üçgen çeşitleri

 • Üç kenar uzunlukları ayrı olan  Çeşitkenar Üçgen
 • Herhangi iki kenar uzunlukları eşit olan ikizkenar Üçgen
 • Üç kenar uzunlukları da eşit olan Eşkenar Üçgen

Açılarına göre üçgenler

 • Üç açısının ölçüsü de 90° den küçük olan Daraçılı Üçgen
 • Bir açısının ölçüsü 90° ye eşit olan Dik Üçgen
 • Bir açısının ölçüsü 90° den büyük olan Genişaçılı Üçgen

 

 

Yorum yapın