Uçak Mühendisliği

Bu makale Tarihinde

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 1 Kasım 2019 Kerim Usta

Havada seyreden her çeşit aracın tasarlanması ve yapım projelerinin hazırlanması, üretilmesi, geliştirilmesi, bakım-onarımı ve işletilmesi konularında çalışan kişidir.

Yapımı düşünülen hava taşıtının taslağını, ön projelerini hazırlar. Gerekli modelleri hazırlayarak deneyler yapar. Üretim planlaması yapar. Hatalı veya yanlış yapılmış parçanın düzeltilmesi ve gerekiyorsa yeniden yapılması için çalışır. Yapım sonrası uçuş denemeleri planlar, bunlara katılarak hava taşıtının işleyişini gözler. Araç kullanan kuruluşlarda işletme ve bakım mühendisliği görevlerini yürütür.Eğitim süresi 4 yıldır.

Eğitim süresince; Yüksek Matematik, Fizik, Kimya, Çizim, Bilgisayar Programlama, Akışkanlar Mekaniği, Aerodinamik, Uçak Performansı, Sistem Dinamiği ve Kontrol, Uçuş Mekaniği ve Kontrol, Havacılık Mühendisliği Tasarımı, Termodinamik, Isı Transferi Sistemleri, Uçak Motor Tasarımı ve Roket, Dinamik, Mühendislik Malzemeleri, Mukavemet, Üretim Mühendisliği İlkeleri, Havacılık Yapıları, Havacılık Mühendisliği Malzemeleri, Havacılık Yapıları Tasarımı, Elektronik ve Elektrik Mühendisliği Temelleri, Uçuş Aletleri, Ölçme Tekniği, Sistem Analizi, Kontrol Teorisi gibi dersleri alırlar.

Uçak Mühendisliği hava içinde hareket eden uçak, helikopter, roket gibi araçlar ile silah sistemlerine ait mermi gibi yapıların tasarım ve geliştirilmesini amaçlayan bir mühendislik dalıdır. Bu mühendislik dalında, aynı zamanda, anılan araçların bakım, onarım ve işletimine ilişkin beceri geliştirebilmek için gerekli altyapı da kazanılmaktadır. Uçak mühendisliği, anılanların yanısıra kara taşıtları gibi diğer endüstri dallarını ilgilendiren konularda da araştırma-geliştirme ve tasarım etkinliklerine katkıda bulunur. Dolayısıyla uçak mühendislerinin savunma ve uçak endüstrisinden otomotiv endüstrisine kadar uzanan geniş bir alanda iş bulma olanağı vardır.
Türk Hava Yollarında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (Kara ve Hava Kuvvetleri ana bakım üslerinde), Türk Uçak Sanayi A.Ş.’nde, Makine Kimya Endüstrisi Kurumunda, TAI’de (Türkiye Uzay ve Havacılık Sanayi), özel hava yollarında çalışabilirler.

Akademik kariyer yapabilirler. Yöneticilik özelliklerine göre her kademede sorumlu amir olabilirler.
Eğitim tamamlandıktan sonra, tecrübe ve çalışma alanına göre kazanç durumu değişmektedir. Uçak mühendisliği genel olarak üst düzey gelir elde edilen meslek gruplarındandır.

Kerim Usta Tarafından Yayımlandı.

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir