Türklerin kullandığı Alfabeler

Yayım tarihi

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 30 Mart 2021 Kerim Usta

Türklerin kullandığı Alfabeler

Tarih boyunca farklı yerlerde, farklı isim ve topluluklar ile devletler kurmuş olan Türkler yine tarih boyunca 5 farklı alfabe kullanmışlardır. Bunlar sırayla ;

Göktürk Alfabesi

Göktürk Alfabesi, 4’ü sesli olmak üzere 38 harf içermektedir. Sağdan sola doğru yazılan bu alfabeyi Göktürkler, Hunlar, Kırgızlar ve birçok Türk Kavmi tarafından kullanmıştır. Orhun yazıtlarında kullanıldığı için Orhun Alfabesi olarak ta anılmaktadır.

Özellikleri:

* Genellikle sağdan sola doğru yazılır. Soldan sağa doğru yazıldığında harfler ters dönük yazılır.
* Harfler metinde ayrı ayrı yazılır.
* Sözcükler arasını ayırmak için üst üste iki nokta kullanılır.
* Sesliler ilk hecede yazılır, sonrasında gelen sesliler de aynıysa diğerleri yazılmaz.
* Son harf sesliyle bitiyorsa o sesli de yazılır.

Uygur Alfabesi

Uygur Alfabesi

Uygur Alfabesi ,3’ü ünlü kalanı ünsüz harf olmak üzere 18 işaret ve sembolden meydana gelmiştir. Sağdan sola ve yukardan aşağıya yazılış şekilleri mevcuttur. Harfler birbirine bitişik olacak şekilde yazılır ve Z hariç tüm harfler bitiştirilir.

Arap Alfabesi

Arap Alfabesi

Arap alfabesi 28 harften oluşur ve sağdan sola doğru yazılır. Türklerin kullandıkları Arap alfabesi ise 31 – 36 harften meydana geliyordu. Arap alfabesi Türklerin İslamiyet’i kabul etmesi sonrasında uzun yıllar kullanılmıştır.

Kiril Alfabesi

Kiril Alfabesi

Bu alfabe Makedonca: Кирилица (Kirilitsa); Bulgarca: Кирилица (Kirilitsa); Boşnakça: Ћирилица (Çirilitsa) ; Rusça: Кириллица (Kirillitsa); Sırpça: Ћирилица (Çirilitsa), yaygın olarak Slav dillerinin yazımında kullanılan alfabedir. Toplamda 38 harften oluşan bu alfabe çeşitli sembollerden meydana geliyor.

Kiril alfabesini kullanan ülkeler; Beyaz Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Moğolistan, Makedonya, Sırbistan olarak sıralandırılabiliriz.

Latin alfabesi

Latin Türk Alfabesi

İlk olarak 1925 yılında Azeri Türkleri tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün girişimleri ile 1 Kasım 1928 gün ve 1353 sayılı yasayla tespit ve kabul edildi. Latin alfabesi soldan sağa doğru yazılır. ISO standartlarına göre temel Latin alfabesi harfleri;

(Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz) olarak 26 harften meydana gelir.

Fakat Türk Alfabesi;

(Aa Bb Cc Çç Dd Ee Ff Gg Ğğ Hh Iı İi Jj Kk Ll Mm Nn Oo Öö Pp Rr Ss Şş Tt Uu Üü Vv Yy Zz) olarak 29 harften oluşur. Türk Alfabesinde 8 ünlü, 21 ünsüz harf vardır.

Kaynak:

  • Wikipedia

Kerim Usta Yayımladı.

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir