Türkiye Maden Rezervleri- Güncelleme Tarihi: 01.02.2010

Son Güncelleme Zamanı:

CinsiRezerv (Gör+Muh)(Ton)Açıklamalar
Altın328Metal Au (potansiyel 560 ton)
Alünit3.974.860% 7.54 K2O
Antimuan99.306Metal Sb
Asbest29.646.379Değişik lif boylarında, lif yüzdesi % 4 ‘ün üzerinde
Asfaltit82.000.000AID: 2876-5536 Kcal/kg
Bakır1.462.580Metal Cu
Barit34.222.792% 71-99 BaSO4
Bentonit241.519.504Sondaj+döküm+ağartma
Bitümlü Şist1.641.381.000Or.AID 541-1390 Kcal/kg
Boksit68.910.000% 55 Al2O3 (25.667.000 Metal Al)
Bor3.052.568.000% 24.4-35 B2O3 (Gör+Muh+Müm)
Civa3.820Metal Hg
Çinko1.659.502Metal Zn
Demir113.252.000% 55 Fe (82 458 750 t metal Fe)
Diatomit44.001.040iyi kalite
Disten3.840.000% 21-52 Al2O3
Dolomit19.817.124.196% 15 MgO ve üzeri
Feldspat372.790.701Albit ve Ortoklaz
Fosfat70.500.000% 19 P2O5
Fluorit2.530.694% 40-80 CaF2
Grafit86.7362-17 C
Gümüş5.740Metal Ag
Kaya Tuzu5.157.036.177% 88,5 üzeri NaCl içerikli (200.000.000 tonu göl rezervi)
Kaolen+ İllit+Halloysit
Kil (Ser+Ref)
420.647.806% 15-37 Al2O3
Seramik+Refrakter kili
Krom26.637.873
198.100.000
% 20 üzeri Cr2O3
% 5.34 Cr2O3 ortalama tenörlü
Kurşun795.201Metal Pb
Kuvars Kumu1.884.208.585% 90 üzeri SiO2
Kuvarsit2.460.735.184% 90 üzeri  SiO2
Kükürt625.700% 32 S
Linyit12.000.000.000AID: 868-5000 kcal/kg
Lületaşı1.483.670iyi, orta kalite   (Sandık)
Manganez3.200.000%34.54 Mn (Metal Mn içeriği 1.576.000)
Manyezit106.673.833% 41-48 MgO
Mermer5.137.342.751m3 toplam potansiyel rezerv    (13 933 mil.ton)
Molibden372.657(0.5-0.27 Cu eşdeğeri, 0.01-0.0176 Mo; Gör+Muh+Müm)
Nikel39.500.000
179.000
Lateritik (% 1.34 Ni , 0,042-0,060 Co )
Sülfit (% 1-4 Ni )
Olivin+Dunit190.000.000İyi Kalite Potansiyel rezerv
Perlit5.688.021.716Değişik genleşme oranlarında
Pomza1.397.786.725 (m3) iyi kalite
Profillit6.644.000Seramik+refrakter+çimento
Sepiyolit13.535.374% 50 üzeri Sepiyolit  içerikli
Sodyum Sülfat11.050.467% 81 NaSO4 (13.040.000 tonu göl rezervi )
Stronsiyum (Sölestin)347.101% 72 Üzeri SrSO4
Talk427.574iyi kalite
Taşkömürü1.126.548.000iyi kalite
Titan161.348.413
5.131.969
% 0,87-0,98 TiO2 (Görünür-plaser) SAKARYA-KARASU)
% 4,95 TiO2 (Görünür-Primer) MANİSA-ALAŞEHİR
Toryum380.000% 0.21 ThO2
Trona836.283.891% 56  üzeri Trona
Uranyum9.129% 0.05-0.1 U3O8
Vanadyum41.346Seydişehir boksitlerinde % 0,05-0,07 V2O5 değerlerinde vanadyum saptanmıştır.
Volfram36.719Metal W
Vollastonit31.500.000Düşük kalite
Zeolit344.217.073Klinopitilolit+Höylandit (gör.+Muh)
Zımpara3.607.564iyi kalite

Güncelleme Tarihi: 01.02.2010

Kaynak:MTA

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir