Türkçemizde J ile Biten Kelimeler ve Anlamları (91 Kelime)

Yayımlanma tarihi:

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 26 Kasım 2020 Kerim Usta

Türkçemizde J ile Biten Kelimeler ve Anlamları (91 Kelime)
Günümüzde sıkça duyduğumuz veya farkında olmadan kullandığımız sonu J harfi ile biten kelimeleri sizler için anlamlarıyla birlikte sıraladım. Bazı kelimlerin tek kelime olarak karşılığı olmasa da bir çok yabancı kelimenin Türkçe karşılklarını göreceksiniz. Örneğin “Viraj” kelimesi yerine “Dönemeç” kelimesinin kullanılması daha güzel bence…

Türk Dil Kurumu’na göre dilimizde sonu j harfi ile biten kelimeleri harf sırasına göre aşağıda bulabilirsiniz.

* Ambalaj
Eşyayı sarmaya yarayan mukavva, kâğıt, tahta, plastik vb. malzeme.

* Arbitraj
Ara kazanç.

* Arpej
Bir akort oluşturan seslerin birbiri arkasından çalınması.

* Avantaj
Üstünlük, kazanım, yarar, spor Teniste eşitliğin bozulması için alınan ilk puan.

* Averaj
Ortalama,spor Sayı farkı.

* Bagaj
Yolcu yükü, yolcu taşıtlarında yüklerin konulduğu yer, Otomobillerin yük konulabilen, genellikle arkada olan bölümleri.

* Balotaj
Adaylardan hiçbirinin gerekli oyu sağlayamaması dolayısıyla seçimin sonuçsuz kalması.

* Bandaj
Sargı ile sarma, bağ, sargı.

* Baraj
Suyu toplama, sulama ve elektrik üretme amacıyla akarsu üzerine yapılan bent, spor Futbol veya hentbolda serbest atışı yapacak oyuncunun önünde karşı takım oyuncularının yan yana dizilip oluşturdukları set, herhangi bir alanda başarıyı tespit etmek için gerekli olan şart.

* Bej
Sarıya çalan açık kahverengi, bu renkte olan.

* Blokaj
Bloke etme işi, Bir şeyin hareketine engel olma, hareketini durdurma, sivri taşların toprak zemine dikine çakılarak üzerine beton dökülmesiyle yapılan dolgu, ticaret Bankacılıkta bir varlığın yetkili otoritelerin izni olmadan sahibi tarafından kullanılamaması durumu

* Bobinaj
Bir filmi veya mıknatıslı kuşağı bir makaradan başka bir makaraya sarma

* Bombaj
Gaz yapan mikroorganizmalar sonucu konserve kutularının altında veya üstünde oluşan şişkinlik.

* Boykotaj
Boykot etme işi

* Debriyaj
Otomobillerde kavrama yöntemi ile kenetlenmiş iki mili birbirinden ayıran ve çekici mili hareket düzeninde tutarak çekilen milin durmasını ve bu işlem sonunda aracın hareketini sağlayan düzenek, Bu düzeneği işletmeye yarayan ayaklık

* Degaj
Futbolda kalecinin topu sert bir ayak vuruşuyla uzağa atması, degajman

* Deşarj
Boşalma, rahatlama

* Dezavantaj
Avantajlı olmama durumu

* Diyalaj
Piroksen cinsinden, doğal kalsiyum, magnezyum ve demir silikatı

* Dozaj
Doz, bir birleşiğe veya bir karışıma girecek madde miktarlarının belirtilmesi, düzem

* Drenaj
Toprakta bitkilerin yetişmesine zararlı olan fazla suların akıtılması, akaçlama, yarada biriken sıvıyı akaçla boşaltma

* Dublaj
Seslendirme, yabancı dildeki filmlerin başka bir dile çevrilmesi işi, voleybolda blok yapan arkadaşının arkasında bıraktığı boşluğu doldurma

* Enfraruj
Kızılötesi

* Espiyonaj
Casusluk

* Estampaj
Metal, tahta vb. üzerine resim basma, çoğaltma yöntemi

* Falanj
Eski Yunanlarda, özellikle Makedonya yayalarının çekirdeğini oluşturan mızraklı alay, bazı ülkelerde yarı askerî, siyasi kuruluş

* Fotomontaj
Bir konu üzerindeki eksik bölümleri tamamlamak veya daha çok konuyu bir araya toplamak için birkaç fotoğrafın birleştirilmesi

* Garaj
Otomobil vb. taşıtların konulduğu üstü örtülü yer, arabalık, otomobillerin bakım ve onarımının yapıldığı yer, toplu taşıma ve nakliye araçlarına hareket ve varış noktası olarak belediyelerce ayrılan yer

* Gramaj
Ekmek ve kâğıt için ağırlık ölçüsü

* Guaj
Bir tür zamklı, mat sulu boya

* İmaj
İmge

* Kabotaj
Bir ülkenin iskele veya limanları arasında gemi işletme işi

* Kadraj
Sinema ve fotoğrafçılıkta görüntüyü çerçeve içine alma

* Kalibraj
Ayarlama

* Kamuflaj
Gizleme

* Kolaj
Kesyap

* Kolej
Öğretim programında yabancı bir dil öğretimine ağırlık veren okul, bazı meslek okullarına verilen ad

* Korsaj
Küçük, kısa korse

* Kortej
Bir devlet büyüğünün yanında bulunan kimseler, maiyet, Alay

* Kromaj
Metal yüzeyleri kromla kaplama işlemi, bu işlemle kaplanmış yer

* Kürtaj
Döl yatağının içini kazıyıp cenini alma işi

* Lavaj
Bir işlem sonrası, metal yüzeyleri su ile yıkama, bir organı su vererek yıkayıp temizleme

* Makyaj
Yüzü güzelleştirmek için boyama, yüz boyama, yüz bakımı, iyi görüntü sağlamak, belli bir tipi yaratmak veya yalnızca bazı düzeltmeler yapmak için oyuncunun yüzünde ve başka organlarında yapılan boyama ve değişimler

* Manej
At eğitimi, bu eğitimin yapıldığı yer,binicilik gösterilerinin tümü

* Marj
Yazılmış veya basılı bir kâğıdın kenarında bırakılmış boşluk, pay

* Markaj
Tutma

* Masaj
Vücut yüzeyinde el, elektrik, su aracılığıyla çeşitli işlemler yapma biçiminde, iyileştirme ve bakım yöntemi, ovma, ovuşturma

* Mesaj
Bir devlet büyüğünün, bir sorumlunun belirli bir olay veya durum dolayısıyla ilgililere gönderdiği bildiri, ileti, yazı veya sözle anlatılması amaçlanan duygu, düşünce

* Metraj
Metre olarak uzunluk, Metre ile ölçme

* Mizanpaj
Sayfalama

* Modelaj
Oylumlama

* Montaj
Kurgu, bir makine, cihaz veya mobilyanın parçalarını yerli yerine takma, monte

* Mulaj
Bir şeyin bal mumu, alçı vb. bir madde ile kalıbını çıkarmak için yapılan işlemlerin bütünü, bu işlemler sonunda elde edilen kalıp

* Nikelaj
Metal bir yüzeyi nikelle kaplama işi, nikel kaplanmış metal, metal üzerine nikelle yapılmış kaplama

* Oberj
Şehir merkezinin dışında sade, basit kurulmuş konaklama yeri

* Pasaj
İçinde dükkânlar bulunan, üzeri kapalı veya açık çarşı, yazının veya eserin bir bölümü, parça

* Patinaj
Buz pateni, yolun kaygan olması dolayısıyla tekerleklerin dönmesine rağmen taşıtın ilerleyememesi

* Patronaj
Cezaevinden serbest bırakılan suçlunun toplum yaşantısına yeniden uyabilmesini sağlamak amacıyla yapılan yardım çalışması, yönetim, gözetim

* Perforaj
Delme

* Peyzaj
Kır resmi, bir yerin doğal görünüşü

* Pikaj
Bilgisayarda dizilen yazıları milimetrik kartona yapıştırıp düzenleme işi

* Pilotaj
Bir hava taşıtını yönetme

* Plaj
Kumsal

* Polisaj
Dokunmuş kumaşlardaki tarak izlerini yok etmek için bu kumaşları bir bıçaktan geçirme işlemi, Parlaklık verme

* Pompaj
Pompalama

* Portbagaj
Otomobil, bisiklet vb. taşıtlarda eşya konacak yer, bagaj

* Prestij
Saygınlık

* Puantaj
Bir şeyin denetlendiğini veya görüldüğünü belirtmek için işaretleme, işaret koyma, Bir etkinliğin puanla değerlendirilmesi

* Rafinaj
Arıtım

* Refüj
Orta kaldırım

* Rodaj
Alıştırma

* Röportaj
Konusu bir soruşturma, araştırma olan gazete veya dergi yazısı, radyo ve televizyon habercisinin araştırma ve soruşturma sonucunda hazırlamış olduğu program, mülakat

* Ruj
Türlü renklerde dudak boyası

* Sabotaj
Baltalama

* Santrifüj
Merkezkaç, merkezkaç kuvvetten yararlanarak bir karışımın taşıdığı çökebilir ögeleri ayırıp çöktürmekte kullanılan laboratuvar aleti, santrifüjör

* Silaj
Taze bitkilerin kıyılmış biçiminin bir siloda sıkıştırılarak korumaya ve saklamaya alınması yöntemi

* Silindiraj
Bir şeyin üzerinden silindir geçirme

* Solfej
Müzik ezgilerinin nota adları ile ses ve süre değerlerine uygun bir biçimde söylenmesi, notaları değerlerine göre seslendirmeyi amaçlayan müzik çalışması

* Sondaj
Sondalama,bir durum, bir düşünce ile ilgili olarak yapılan yoklama, araştırma

* Staj
Herhangi bir meslek edinecek olan kimsenin geçirdiği uygulamalı öğrenme dönemi, bir kimsenin, meslek bilgisini artırmak için bir kurumun bir veya birçok bölümünde çalışarak geçirdiği dönem

* Stopaj
Ön kesinti

* Sürmenaj
Sürekli ve aşırı çalışmadan doğan yorgunluk, bitkinlik

* Sürşarj
Bir sayının, kelimenin yerine geçmek için üzerine başka bir sayı veya kelime basma işi

* Şantaj
Herhangi bir çıkar sağlamak amacıyla bir kimseyi, kendisiyle ilgili lekeleyici, gözden düşürücü bir haberi yayma veya açığa çıkarma tehdidiyle korkutma

* Şarj
Yükleme

* Telesiyej
Kayakçıları veya turistleri sürekli hareket hâlindeki bir kabloya asılı oturma yerlerinde taşıyan bir teleferik türü

* Tiraj
Baskı sayısı

* Tonaj
Bir taşıtın alabildiği ton miktarı, bir ticaret gemisinin iç hacminin hesaplanmasıyla bulunan taşıma kapasitesi

* Trikotaj
Örme işleri

* Viraj
Dönemeç

* Voltaj
Gerilim

Kerim Usta tarafından yayımlandı.

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir