Türk Seyir Haritalarında Kullanılan kısaltmalar ve Anlamları

Yayım tarihi

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 1 Kasım 2019 Kerim Usta

* Ad.:Island/Ada (-sı)
* Al.:Alternating/Renk değiştiren (fener)
* Aero.:Air Light/ Hava feneri
* B:Black/Siyah
* Bell:Bell/Kampana
* Bn; Bns: Beacon, Beacons /Bikın,Bikınlar
* Boğ.:Strait/Boğaz
* Br.:Cape /Burun
* BY :Black above Yellow /Sarı üzeri siyah
* CG:Coast Guard/Sahil Güvenlik
* Ch:Church/Kilise
* Chy.:Chimney /Baca
* cm:Centimeter /Santimetre
* Ç: River, stream/Çay
* D:Stream /Dere
* dest:Destroyed /Harap
* D/a: Diaphone /Diyafon
* Dir Lt: Direction Light /İstikamet feneri
* ED:Existence Doubtfull /Mevcudiyeti şüpheli
* exting:Extinguished /Sönük
* Expfos:Explosive /Patlayıcı
* F:Fixed/Sabit
* Fb:Factory /Fabrika
* Fl:Flashing/Şimşekli
* fm:Fathom/Kulaç
* ft:foot, feet/kadem, ayak
* G:Green, Gravel/yeşil, çakıl
* Grs:Grass/ Saz, yosun
* hor:Horizontal/Yatay
* HW:High Water/Yüksek Su
* Iso:Isophase/Izofaz
* Isk.:Pier/iskele
* Ist.:Station/istasyon
* Kf:Gulf/Körfez
* Ky:Rock/Kaya
* Ldg.:Leading/Rehber
* Lm.:Harbour, port /Liman
* L Fl:Long flashing/Uzun çakar
* Lt.:Light/Fener
* Mk,MBr.:ark/işaret
* Mast:Mast/Direk
* m:Meter/Metre
* M:Mud, muddy/Çamur, çamurlu
* Mzl:Cemetery/Mezarlık
* N:North, river /Kuzey, Nehir
* Obscd:Obscured / Karartılmış
* Oc: Occulting /Hüsuflu
* Or:Orange/Turuncu
* P:Pebbles /Çakıl (orta)
* PA:Position Approximate /Yaklaşık pozisyon
* PIL.STA.:Pilot Station /Pilot istasyonu
* Q: Ouick /Seri
* R :Red, reef /Kırmızı, mercan kayalığı
* Ra:Radar /Radar istasyonu
* Rk:Rock /Kaya
* S:Sand, south /Kum, güney
* SD:Sounding Douptful/Şüpheli derinlik
* Sh:Shell /Kabuk
* Si: Kil
* SM:Sand-Mud /Kumlu çamur
* St.:Stone/Taş
* Sta.:Station/istasyon
* T:Hill/Tepe
* Temp:Temperory/Geçici
* Tr:Tower/Kule
* UQ:Ultra Quick/Aşırı seri
* VAR:Variation/Doğal sapma
* Vis.:Visible/Görülür
* VQ:Very Ouick/Çok seri
* W:West, white/Batı, beyaz
* Wd:Seaweed /Saz, yosun
* Well:Welt/Kuyu
* Whis:Whistle/Düdük
* Wk:Wreck/Batık
* Y:Yellow/Sarı
* Yad.:Peninsula/Yarımada

Kerim Usta Yayımladı.

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

2 yorum

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir