Devamı var:

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 8 Mayıs 2020 Kerim Usta

Turizm araştırmalarının amacı, birbirinden bağımsız olarak gerçekleştirilen işletmecilik, turizm yönetimi, coğrafya, bölgesel planlama ve kültür bilimleri gibi alanlarındaki çalışmaları (Betriebswirtschaftslehre, Tourismusmanagement, Geographie, regionale Tourismusplanung und Kulturwissenschaften) birbiriyle bağdaştırmaktır. Bu çalışmalarla oluştulan arşiv, Almanya’daki lisansüstü programlarda öğrenim gören pek çok öğrenci ve araştırmacıların yanı sıra, medya mesupları ve tarih araştırmacıları için en büyük başvuru arşivi durumuna gelmiştir.

Üniversite düzeyinde ise Lüneburg, Münih, Trier üniversitelerinde turizm ayrı bir alan olarak öğrenci almaktadır. Trier üniversitesi akademik turizm eğitimini sosyoloji, iktisat ve işletme gibi disiplinler arası bir eğitim olarak vermektedir. Dresden Teknik Üniveristesi’nde ise turizm işletmeciliği eğitimi verilmektedir. Freyer, turizm işletmeciliği, pazarlaması konularında pek çok çalışma yayımlamış; turizm alanının bağımsız bir bilim dalı olarak geliştirilmesi konusunda da yayın yapmıştır. Alman Rektörler Konseyi (ww.hrk.de) tarafından oluşturulan portalda, turizm alanında üniversite düzeyinde eğitim verilen programı sayısı 30 civarındadır (www.hochschulkompass.de). Alman eyaletlerinde bulunan turizm ile ilgili yükseköğrenim alanları için Hocschulkompass adlı bir portal oluşturulmuş ve buradan ayrıntılı bilgi verilmeye başlanmıştır. Ayrıca, Almanya’da yükseköğrenim alanları Baden-Württemberg Eyaleti Bilim Araştırma ve Sanat Bakanlığı tarafından oluşturulan, Alman Yükseköğretim Bilgi Bankası da yükseköğrenim alanları hakkında bilgi vermektedir (www.freie-studienplaetze.de).

Innsbruck – Avusturya Tirol Ticaret Odası (Tiroler Handelskammer) 1970 yılında Innsbruck üniversitesi’nin turizm araştırmaları yapılmak üzere bir enstitü kurulması çabasını maddi olarak destekleyerek, Turizm ve Ulaştırma Enstitüsü (Institut für Verkehr und Tourismus) kuruluşuna katkıda bulunmuştur. Ökonomik der Freizeit (Boşzaman Ekonomisi) adlı kitabın yazarı ekonomist, Clemens August Andreae (Andreae 1970) tarafından akademik turizm araştırlamarı başlatılmıştır (vergl. Solcher ITV 1991). Turizm, işletme ve iktisat alanları içinde verilmeden önce, öğrenciler “turizm ekonomisi” dalını seçmekteydi. Bu dalın oluşturulması sırasında turizm bilim dalının varlığı konusunda ciddi tartışmalar yapılmıştır. 1991 yılında Prof. Weiermair Turizm ve Hizmet Ekonomisi Enstitüsü (Institut für Tourismus und Dienstleistungswirtschaft) kurmayı başarmış ve Turizm İşletmeciliği (Betriebswirtschaftslehre des Tourismus) dersi açılmıştır. Bu enstitünün çalışmaları arasında Avusturya turizm kolejleri (Fremdenverkehrskolleg) ve turizm meslek liselerinde (Fachhochschulen) ders veren öğretmen ve öğretim elemanlarının eğitimi de yer almaktadır. Genel işletme ve genel iktisat alanları içinde yapılan bilimsel araştırmalar, turizm bilim dalının oluşturulması konusundaki ilk denemeleri oluşturmaktaydı. Yapılan her akademik çalışmanın sonuçları turizm alanına aktarılmaktaydı. Bundan amaç, sektörün ortaya koyulan verilen verileri kullanarak sorunları çözmekte kullanılıyordu. Bugün European Quality Improvement System (EQUIS) standartlarında eğitim verilen Viyana Ekonomi Üniversitesi (www.wu.ac.at) Turizm ve Boşzaman Yönetimi Enstitüsü (Institut für Tourismus und Freizeitwirtschaft) önemli turizm eğitimi ve araştırmaları yapılan bir merkez durumundadır (www.wu.ac.at/itf).

İsviçre turizm eğitimi ve akadamik araştırmaları konusunda Avrupanın değil, bütün dünyanın model aldığı bir ülke konumuna gelmiştir. Lisans düzeyinde eğitim verilen üniversiteler: EHL Lausanne Bachelor of Science International Hospitality Management, Hochschule Luzern Bachelor of Science in Business Administration; Studienrichtung Tourismus und Mobilität, HES-SO Wallis Bachelor of Science HES-SO Tourismus. Bilim uzmanlığı düzeyindeki yükseköğretim programları ise Universität St. Gallen Master-Programm Marketing, Services and Communication Management (Anwendungsfeld Tourismus), Universität Lausanne Master of Science in Management (Vertiefung im Bereich Tourismus) Università della Svizzera Italiana (Lugano) Master of Arts in Economics and Communication International Tourism. Ayrıntılı güncel bilgiler, ilgili kurumların ağ sayfalarından edinilebilir.

5. SONUÇ YERİNE: SORUNU DIŞSALLAŞTIRMAYALIM

Almanca alanyazının ve akademik turizm araştırmalarının kısa özetinden sonra, konu Türkiye’nin academiası’na bağlanacak olursa, geleceğe yönelik öngörüler bağlamında şunlar söylenebilir: Yaşadiğımız hiçbir şey ne tesadüfî, ne de boşunadır. Hayati deneyimleme dediğimiz ve içinde yaşadığımız olgu, aslında yaşanılan her olayda elde edilen bilgidir. Çünkü insan yaşamı “Zeitgeist”e (dönemin ruhuna) uygun olarak bir dizi alışkanlıkları, çelişkileri ve yanlışlıkları da içermektedir. Yani, sorunun kaynağı dışta olduğu kadar, kendi içimizde de gizlidir. Evren, insan, toplum, doğa, değerler, düşünce, tüm insan başarıları (sanat, politika, din, eğitim, kültür vb.) üzerine sorgulayıcı bir derinliğe sahip olan homo academicus, “kaleidoscopik bir görüngü” diye tanımlanabilecek “turizm” olgusu üzerine de düşünerek, homo politicus ve homo ecomomicus ile uzlaşma ortamı oluşturulmasına, ideal olana yaşlaşılmasına yardımcı olacaktır. Ticaret ve teknolojinin, modern gündelik hayatı sıkıca kuşattığı yaşam peykinde bilgi, piyasada para eden faydacı bir araç olarak algılandığından, ticaret, üniversite ilişkisi logos academicus aleyhine çalışmakta ve homo academicus’a yararsız işlerle uğraşan biri gözüyle bakılmasına neden olmaktadır. Çağımız homo politicus ile homo ecomomicus’un uzlaştığı, fikir ve çıkar birliği yaparak yönettiği bir dünyadır. Bunun yanında homo religious da fırsat bulduğunda bu ikiliye katılmakta ve çözülmesi olanaksız sıkı bir üçleme ortaya çıkmaktadır. Böylesi bir dünyada yerini bulamayan homo academicus, kendine dayatılan kalıplara uyum sağlamaya çalışmakta; Üniversite çatısı altında kendine bir saygınlık ve yaşam alanı oluşturma olanaklarını zorlayan academia’nın özgür havasını solumanın ne demek olduğunu ancak düşlerinde görmektedir. Bu bağlamda homo academicus’un yüzleşmesi gereken büyük ve çetrefil sorun, kendine inanç ve özgüven eksikliğidir. Turizm akademisyeni pozisyonundaki özne olan academicus’un nesne ile kurduğu bağdan çıkan ürün (=bilgi) henüz istendik düzeye ulaşmamıştır. Bunu ona dışarıdan bir başkası veremez, savaşım vererek kendisi elde etmek durumundadır. Yaptığı işin doğasına ilişkin kesin bir netliğe ulaşmalıdır. Görevinin; bir dogmanın, tarihsel bir anın, bir iktidar biçiminin savunuculuğunu yapmak olmadığını, aksine bunlarla olan eleştirel mesafesini korumak, verili olanı sorgulayarak yeni var oluş biçimlerini araştırmak olduğunu unutmamalıdır (Evkuran 2009).

Lütfen Dikkat:Konu uzun olduğu için  sayfalara bölünmüştür. Bu sizin daha hızlı olarak konuya erişebilmenizi sağlayacaktır. Devamı için Tıkladığınızda sonraki sayfaya gidebilir veya sayfa numaraları ile seçim yapabilirsiniz.Aşağıda verilen link ise sizi yazının başlangıcına getirecektir.
Konuyu Paylaş
Avatar

Yazar Kerim Usta

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir