Devamı var:

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 8 Mayıs 2020 Kerim Usta

Almanca alanyazında Tourismus- und “Freizeitpapst” olarak anılan Profesör Horst Opaschowski, turizm biliminin geliştirilmesi için çaba göstermiştir. Die sozialen Folgen der Tourismusentwicklung (Turizmin Gelişmesinin Sosyal Sonuçları) başlıklı doktora tezinden sonra, Siegen şehrinde Institut für Freizeitforschung (Boşzaman Araştırma Enstitüsü)’nü kurmuştur. 1972 yılında, Federal Hükümet için boşzaman olgusu üzerine bir rapor hazırlamış; 1975 yılında Hamburg Üniversitesi tarafından Freizeit- und Tourismuswissenschaft alanında yaşadığı dönemin en genç profesörü olarak atanmıştır. 1979 yılından itibaren ise das B.A.T-Freizeit-Forschungsinstitut (BAT Boşzaman Araştırma Enstitüsü) adlı kurumu yönetmeye başlamıştır (bkz.: www.bat.de). Bu enstitü, Almanya Turizm Analizi (Deutsche Tourismusanalyse) adlı bir araştırmayı gerçekleştirmiş ve yayımlamıştır. Opaschowski’nin ilk ders kitabı 1989 yılında yayımlanmıştır. Diğer turizm ders kitaplarından farklı olarak turizm psikolojisi (Tourismuspsychologie), turizm öngörüleri (Tourismusprognosen), turizm kuramı (Tourismustheorie) konularına da yer vermiştir.

Opaschowski’ye göre turizm bilimi için temel disiplin alanları turizm ekonomisi, turizm tarihi, turizm psikolojisi ve turizm politikasi / turizm etiği şeklinde öne çıkmaktadır (Opaschowski 1989).

4. ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDE VERİLEN TURİZM EĞİMİ

Trier Üniversitesi (www.uni-trier.de) 1979 yılında Turizm Coğrafyası (Fremdenverkehrsgeographie) eğitimi vermek üzere uygulamalı coğrafya kürsüsünü kurmuştur. Turizm coğrafyası alanında çalışmalarıyla tanınan Christoph Becker de başına getirilmiştir. Burada akademik turizm araştırmaları adıyla, 60 cildi aşkın “Materialien zur Fremdenverkehrsgeographie” dergisi yayımlanmıştır. Aynı şekilde, “Trierer Tourismus Bibliographien” adıyla sürdürülen bibliografya çalışmaları da turizm araştırmalarına önemli katkı sağlamıştır. Enstitüde sadece turizm coğrafyası ile ilgili çalışmalar değil, turizm yönetimi (Tourismusmanagement), turizm eğitimi (Tourismuspädagogik), turizm tarihi (Geschichte des Tourismus), turizm pazarlaması (Tourismusmarketing) alanlarında da çalışmalar yürütülmüştür. Bibliografya oluşturmaktan ziyade, alanyazınla ilgili bilgi vermeye yönelik olarak yapılan bu çalışmalar, disiplinlerarası bir alanyazının oluşmasına neden olmuştur. “Tourismus und nachhaltige Entwicklung” (Turizm ve Sürdürülebilir Gelişme) adıyla bir kitabı da yayımlayan Prof. Becker, turizm bilim dalının oluşturulması tartışmalarına da katılmış; Turizm ve Boşzaman Coğrafyası Çalışma Grubu 24. Sempozyumu (24. Tagung des Arbeitskreises Freizeit- und Fremdenverkehrsgeographie) kapsamında, “Probleme der deutschen Tourismuswissenschaft” (Alman Turizmbiliminin Sorunları) başlıklı bir bildiri sunmuştur.

Lütfen Dikkat:Konu uzun olduğu için  sayfalara bölünmüştür. Bu sizin daha hızlı olarak konuya erişebilmenizi sağlayacaktır. Devamı için Tıkladığınızda sonraki sayfaya gidebilir veya sayfa numaraları ile seçim yapabilirsiniz.Aşağıda verilen link ise sizi yazının başlangıcına getirecektir.
Konuyu Paylaş
Avatar

Yazar Kerim Usta

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir