Devamı var:

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 8 Mayıs 2020 Kerim Usta

AIEST’in tanımının, ticari amacın ne olduğunun açık olmaması; yazlıklar ile ikinci konutlar konusundaki belirsizlikleri içermesi, sürekli yerleşik olmama durumunun da insanların sürekli hareket halinde olmaları nedeniyle geçerliliğini yitirdiği gibi gerekçelerle eleştirilmektedir (Schadlbauer 1973).

Dünya Turizm Örgütü (WTO) ise aşağıdaki tanımı benimsemiştir [8](Sölter 2009a):

Kişilerin yaşadığı olağan çevrenin dışına yaptığı geziler ve buradaki boş zaman, ticaret veya belli başlı amaçlar doğrultusunda kesintisiz olarak gerçekleştirdiği bir yılı aşmayan etkinliklerdir.

1990 yılların başlarına dayanan bu tanım Almanca alanyazında tam anlamıyla yerleşmemiştir. Akademisyenler arasında da turizmin kendi başına bağımsız bir bilim dalı olup olmadığı konusundaki tartışmalar da süregelmektedir (Weber, Wegg, Jörg 2002, 121). Tartışmalarda çok bileşenli turizm bilimi ya da turizm sosyolojisi, turizm tarihi, turizm coğrafyası veya turizm ekonomisi bilimi gibi ayrı bilim dallarından mı söz edilmesi gerektiği konusunda görüş birliği bulunmamaktadır.

3.6. Alana Katkıda Bulunan Önemli Turizm Akademisyenleri ve Görüşleri

Turizm olgusunu ele alan akademik çalışmaların ayrı bir bilim dalı olarak kabul edilebilmesi için, bir dizi akademisyen önemli çalışmalarda bulunmuştur. Bunların arasından, Walter Hunziker, Claude Kaspar, Jost Krippendorf, Horst Opaschowski öne çıkan isimler olmuştur.

Walter Hunziker (1972, 16) yılında turizm bilimini aşağıdaki şekilde tanımlamıştır:

* turizm olgusunun anlaşılmasına katkıda bulunur;
* turizm ile ilgili değişik alanlarda kullanılan kavramların anlaşılmasına ve öğrenilmesine yardımcı olur;
* sadece kuramsal değil; turizm eğitiminin doğasında bulunan sektörel uygulama turizm bilgisinin oluşmasını sağlar,
* sektörde yaşanan sorunların tanımlanmasına, iktisadi olarak çözülmesine veya işletmecilik boyutuyla hafifletilmesine katkı sağlar.

1970’li yılların ortasından itibaren İsviçreli Profesör Claude Kaspar çalışmalarıyla oldukça etkili olmuştur. Turizm Bilgisinin Esasları (Die Fremdenverkehrslehre im Grundriß ) adlı çalışmasında sistem yaklaşımını turizm alanına uyarlamış ve turizmi çok boyutlu açık bir sistem olarak tanımlamıştır. Bugün AIEST tarafından kabul edilen ve Hunziker/Krapf tarafından geliştirilen turizm tanımını Kaspar yapmıştır. Yaptığı tanımda, sistem yaklaşımı üzerinde durması WTO tarafından da benimsenen standart turizm tanımının oluşmasını sağlamış; diğer tanımlardan farklı olarak, iş gezilerini de turistik gezi kapsamında değerlendirmiştir. Kaspar’ın önemli açılımlarından biri de, turizm sektörüne yönetim bilgisi ile ilgili bir bakış açısı kazandırması olmuştur. Turizm işletmelerinin yönetimi (Unternehmensführung im Fremdenverkehr) konusunda Beat Kunz ile birlikte yazdıkları kitapta ortaya koyulan görüşler, bugün de geçerliğini korumaktadır (Kaspar 1995).

Alanın öncülerinden bir diğeri de İsviçreli turizm araştırmacısı Profesör Jost Krippendorf gösterilmektedir. Krippendorf, geniş kapsamlı bir pazarlama yaklaşımı ile açıklamaya çalışmıştır. Almanca yayınlarında turizm pazarlamasının ilkelerini (Grundlagen des Marketings im Fremdenverkehr) belirlemeyi amaçlamıştır. Krippendorf, geniş kapsamlı bir pazarlama yaklaşımı benimsemiş ve Grundlagen des Marketings im Fremdenverkehr başlıklı Almanca akademik araştırmayı yayımlamıştır. Akademik eğitim olarak iktisatçı olmasına karşın, araştırmalarını üç noktada yoğunlaştırmıştır. Bern’de çalıştığı turizm araştırmaları enstitüsünde, Krippendorf kuramı olarak değerlendirilen bu yaklaşım şu noktalardan oluşturulmuştur:

1. Turizm araştırmaları asıl olarak iktisadi kuramlara dayandırılmakla birlikte, disiplinlerarası bütüncül bir yaklaşımla yapılmalıdır.

2. Araştırmalar, gelecekte ortaya çıkması muhtemel sorunları öngörerek, eğitim, araştırma ve uygulamaya yönelik çalışma ve danışmanlık hizmetleriyle geleceğe odaklanmalıdır.

3. Araştırma ile elde edilen bilginin sürdürülebilir kalkınma için uygulamaya dönüştürülmesine çalışılmalıdır.

Krippendorf, yetmişli yıllarda yaptığı Die Lanschaftsfresser başlıklı çalışma ile akademisyenler arasında heyecan yaratmıştır. Çünkü turistik gelişmenin yol açtığı çevresel aşınmaya dikkat çekerek, daha dikkatli ve çevresel değişkenlere uyumlu turizm olanaklarını göstermiştir. 1986 yılında ise Freizeit und Tourismus (Turizm ve Boşzaman) adlı ortak çalışması yayımlanmıştır. Turizm eleştirmeni olarak da öncüler arasında kabul edilmektedir.

Lütfen Dikkat:Konu uzun olduğu için  sayfalara bölünmüştür. Bu sizin daha hızlı olarak konuya erişebilmenizi sağlayacaktır. Devamı için Tıkladığınızda sonraki sayfaya gidebilir veya sayfa numaraları ile seçim yapabilirsiniz.Aşağıda verilen link ise sizi yazının başlangıcına getirecektir.
Konuyu Paylaş
Avatar

Yazar Kerim Usta

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir