Devamı var:

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 8 Mayıs 2020 Kerim Usta

St. Gallen kentinde bulunan Ticaret Yüksekokulu (Handelshochschule St. Gallen) bünyesinde 1941 yılında turizm diploma programı (Seminar für Fremdenverkehr) açılmış; program sorumlusu olarak da Walter Hunziker tayin edilmiştir. Aynı yıl, Bern’de St. Gallen’den önce Kurt Krapf başkanlığında Turizm Araştırma Enstitüsü (Forschungsinstitut für Fremdenverkehr) adlı bir kurum oluşturulmuştur. 1941 yılında İsviçre Turizmi Geliştirme Merkezi (Schweizer Zentrale für Verkehrsförderung) tarafından turizm meslek eğitimi verilmeye başlanmıştır. Turizm, her iki kurumda da işletme bilim dalı ile ilişkilendirilerek eğitim ve araştırma konusu yapılmıştır. Walter Hunziker ile Kaspar Krapf, Glücksmann tarafından Almanya’da başlatılan araştırma yöntemlerine sahip çıkarak, akademik turizm araştırmalarını onun bıraktığı yerden ileri götürmeye çalışmışlardır (Hunziker/Krapf 1942, 28). 1942 yılında yayımladıkları Genel Turizm Bilgisinin Esasları (Grundriss der allgemeinen Fremdenverkehrslehre) adında, bugün bile başyapıt olarak kabul edilen kitabı yayımlamışlardır. Her iki uzman da turizm ekonomisi ağırlıklı araştırmalarını kültür bilimi alanında uygulamışlardır. Hunziker (1972), sistem yaklaşımını benimseyerek Bilimsel Turizm Bilgisi (wissenschaftliche Fremdenverkehrslehre) adıyla bir alan oluşturmaya çalışmıştır. Oluşturulan bu alan Maximilian Carl Emil Weber (1864-1920) ve özellikle Werner Sombart’ın sosyolojik tabanlı görüşlerine dayandırılmaktadır. St. Gallen’deki enstitü, Bern’deki enstitüye göre eğitim öğretime daha fazla ağırlık vermiştir. İsviçre’de özellikle Hunziker tarafından yürütülen çalışmalar “Turizm İşletmeciliği” alanına önemli katkı sağlamıştır (Spode 1998). Walter Hunziker ve Kurt Krapf’ın öncülüğü ile 1951 yılında Roma’da kuruluş toplantısı yapılan AIEST (International Association of Scientific Experts in Tourism) de İsviçrelilerin alana yaptığı bir başka önemli bir katkıdır (www.aiest.org).

3.3. Avusturya

1939 yılında kurulan Viyana Turizm Araştırmaları Enstitüsü (Wiener Institut für Fremdenverkehrsforschung) çalışmalarını İsviçre’deki sistem yaklaşımı kapsamında sürdürmüştür. 1951 yılından itibaren bu kurumda çalışmaya başlayan Paul Bernecker, Modern Turizm (Der moderner Fremdenverkehr (1955)), Ekonominin Verimlilik Sistemi İçinde Turizmin Yeri (Die Stellung des Fremdenverkehrs im Leistungssystem der Wirtschaft (1956)) ve Turizmin Esasları Bilgisi (Grundlagenlehre des Fremdenverkehrs) adlı eserleri ile öne çıkmıştır. Turizmin işletmecilik bilim dalı içinde yer edinmesi, Bernecker tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla sağlanmıştır. Walter Hunziker (St. Gallen) ve Kurt Krapf (Bern), Paul Bernecker (Viyana) ile birlikte Almanca konuşulan coğrafyada akademik turizm araştırmalarının kurucusu sayılmaktadır. Bernecker, aynı zamanda Turizm Bilimi Derneği (Gesellschaft für Fremdenverkehrswissenschaft) adlı derneği kurmuştur. Viyana’daki Turizm Araştırmaları Enstitüsü, Turizm Araştırma Çalışmaları (Beiträge zur Fremdenverkehrsforschung) adlı dergiyi yayımlamaya başlamıştır. Bu enstitü de Almanca konuşulan coğrafyada akademik turizm araştırmaları yapan ilk araştırma kurumu olarak kabul edilmektedir. Avusturyalıların alana yaptığı bir diğer katkı da sektörde çalışanların, kuramsal ve ugulamalı eğitim sürecine bağlı olarak genel lise mezunları gibi yükseköğrenim görebilmeleri için gerekli sistematik yapının düzenlemesidir (Sölter 2009).

3.4. 1950-1970 Arasında Yapılan Çalışmalar

Akademik turizm çalışmalarında, kitle turizminin gelişmesindeki hıza paralel bir gelişme yaşanmamıştır. İkinci Dünya Savaşından sonra yapılan çalışmalar, daha çok sektörün ekonomik sorunlarının ortadan kaldırılması ve geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşmıştır. Turizm coğrafyası alanı ise üzerinde fazla durulmayan ikincil bir turizm araştırma alanı olmuştur. Gerçekleştirilen araştırmalar daha çok görgül, istatistiksel çözümlemeye dayalı çalışmalar şeklindedir.

1958 yılında, Demokratik Almanya’nın Dresden kentinde bulunan Friedrich List Yüksekokulu’nda (Friedrich-List-Hochschule) turizm konusu ilk defa bitirme tezi olarak ele alınmıştır. 1 Eylül 1964 yılında ise turizm ekonomisi (Ökonomik des Fremdenverkehrs) bilimdalı kurulmuştur. 1967 yılında ise turizm alanıyla ilgilenen farklı disiplinlerde çalışan uzmanların oluşturduğu turizm eğitimi komisyonu oluşturulmuştur. Aynı yıllarda Leipzig Ticaret Yüksekokulu (Handelshochschule) da Lokanta ve Otelcilik (Gaststätten- und Hotelwesen) alanında eğitim veriyordu. 1969 yılında Jänecke kardeşlerin yayımladığı Turizmin Bilimsel Görünümü (Wissenschaftliche Aspekte des Fremdenverkehrs) adlı kitap önemli bir kaynak olarak çıkmıştır. 1960 yılında Knebel Modern Turizmdeki Sosyolojik Yapı Değişiklikleri (Soziologische Strukturwandlungen im modernen Tourismus) adlı çalışması ile turizm sosyolojisi (Tourismus-Soziologie) alanını oluşturmaya çalışmıştır. 1966 yılında da Leugger tarafından Turizm Sosyolojisi adlı bir çalışma yayımlanmıştır. 1961 yılında Starnberg Çevresi Turizm Araştırmacıları Derneği (Starnberger-Studienkreis für Tourismus) kuruluşu, üniversite dışında yapılan çalışmalara örnek gösterilmektedir.

Turizm bilim dalının gerçek anlamda kurulması, psikolojik ve sosyolojik temelli disiplinler arasında işbirliği yapılması amacıyla Turizm Araştırmacıları Birliği’nin (Studienkreises für Tourismus) kurulmasıyla gerçekleşmiştir. Buna rağmen, turizm araştırmalarının ayrı bir bilimsel bir dal olarak kabul edilmesi için zamana gereksinim duyulmaktadır. 1968 yılında Ruppert ve Maier Boş Zaman Davranışının Coğrafyası (Geographie des Freizeitverhaltens) diye tanımladıkları çalışmalarını tanıtmışlardır (Sölter 2009).

3.5. 1970’den Günümüze Yapılan Çalışmalar

1970’li yılların başında Gustav Zedek tarafından Turizm: Turizm Politikasının Esasları ve Araçları (Fremdenverkehr: Grundlagen und Instrumentarium der Fremdenverkehrspolitik) adlı bir kitap yayımlanmıştır (Zedek 1970). Zedek, bu çalışmasında Walter Hunziker ile Kurt Krapf tarafından Claude Kaspar’ın tanımından yola çıkarak yaptıkları turizm tanımını yeni bir bakış açısıyla geliştirmiş ve turizmi,

boş zamanı değerlendirme, boş zamanı koruma veya yeniden boş zaman yaratma isteğiyle, insanlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve korunmasına yönelik olarak konaklama yerleri arasında süreklilik arz etmeyen, ticari amaç gütmeyen gezginlerin gezi ve yolculuk isteğiyle oluşturduğu duygusal ilişkilerin ve bu ilişkilerin yansımalarının iktisadi, sosyal yansıması[6].

Lütfen Dikkat:Konu uzun olduğu için  sayfalara bölünmüştür. Bu sizin daha hızlı olarak konuya erişebilmenizi sağlayacaktır. Devamı için Tıkladığınızda sonraki sayfaya gidebilir veya sayfa numaraları ile seçim yapabilirsiniz.Aşağıda verilen link ise sizi yazının başlangıcına getirecektir.
Konuyu Paylaş
Avatar

Yazar Kerim Usta

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir