Devamı var:Turizmin Bilim Dalı Olarak Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 8 Mayıs 2020 Kerim Usta

3. TURİZM BİLİM DALI OLARAK OLUŞTURULMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Bilim tarihi açısından bakıldığında Almanca konuşulan ülkelerde, turizm teriminin ortaya çıkışının 17. Yüzyıla kadar geri götürüldüğü görülür. “tour” sözcüğü ile “gezinti, dolaşma” edimlerini içeren oluşlar anlatılmaya başlanmıştır. Aşağıda 20. Yüzyılla sınırlı kalmak kaydıyla Almanca konuşulan ülkelerde sürdürülen akademik turizm araştırmaları ve alanın bilim dalı olarak geliştirilmesine katkısı bulunan önemli merkezlerde yapılmış olan çalışmalar özet olarak verilecektir (Spode 1998b):

3.1. Almanya

1929 yılında Berlin Ticaret Yüksekokulu (Handelshochschule) bünyesinde “Turizm Araştırma Enstitüsü” (Forschungsinstitut für den Fremdenverkehr) adıyla bir birim oluşturuldu. Yukarıda kısaca değinilen ve hizmetiçi eğitim programı kapsamında açılan dersler,

* Konaklama İşletmelerinin İnşaatı ve Teknik Tasarımı,
* Turizm Bilgisine Giriş,
* Fuar ve Sergi Organizasyonu,
* Kür ve Termal Turizm,
* Demiryolu Yolcu Ulaştırmacılığı

başlıklarını taşıyordu (Vorlesungsverzeichnis 1931/32, Kaynak: DSF 1987). Dersler ve seminerler, akademik eğitimi olmayan uzmanlar tarafından veriliyordu ve bu çalışmaların akademik altyapısı olmadığından istenen verim alınamıyordu. 1934 yılında coğrafya uzmanı Grünthal (1934) tarafından yapılan araştırma, akademik turizm camiasına sunulmuştur. Grünthal çalışmalarında turizm coğrafyası adıyla, yeryüzü araştırmalarına yer verilmesi gereğine dikkati çekmeye çalışıyordu. Glücksmann, ise yayımladığı Turizm Arşivi (Archiv für den Fremdenverkehr) adlı dergi ile turizm alanının bağımsız değil, disiplinler arası bir çalışma alanı olduğunu kabul ettirmeye çalışıyordu. Benscheid, bu dergide yayımladığı Bilim Dalı Olarak Turizm Bilgisi (Die Lehre vom Fremdenverkehr als Wissenschaft) başlıklı makale ile turizm olgusunu bilimsel olarak tanımlamaya çalışmıştır (Spode 1998). 1934 yılında enstitünün ekonomik gerekçelerle kapatılması üzerine, derginin de yayımı durduruldu. Bunun ardında yatan nedenlerden biri ekonomik ise diğerinin de Glücksmann’ın Yahudi kökenli olmasıydı. Glücksmann, 1935 yılında enstitünün kapanmasına rağmen Genel Turizm Bilgisi (Allgemeine Fremdenverkehrskunde) adlı kitabını yayımlamıştır. Bu kitap, Bormann tarafından 1931 yılında yayımlanan Turizm Dersi (Lehre vom Fremdenverkehr) adlı çalışmayla birlikte, alanda başyapıt olarak anılmaktadır (Sölter 2009).

Lütfen Dikkat:Konu uzun olduğu için  sayfalara bölünmüştür. Bu sizin daha hızlı olarak konuya erişebilmenizi sağlayacaktır. Devamı için Tıkladığınızda sonraki sayfaya gidebilir veya sayfa numaraları ile seçim yapabilirsiniz.Aşağıda verilen link ise sizi yazının başlangıcına getirecektir.
Konuyu Paylaş
Avatar

Yazar Kerim Usta

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir