Terekeme Ağzı Sözcük ve Anlamları

Bu makale Tarihinde

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 10 Nisan 2021 Kerim Usta

Aşağıdaki harflere tıklayarak harf sırasına göre ilgili sayfaya gidebilirsiniz. Sayfa altından bir önceki ve sonraki sayfalara geçiş yapabileceğinizi unutmayınız.

A-B – B-CC-ÇÇ-DE-F  G-ĞH-İKL-M M-N-O-ÖP-R –  S-ŞŞ-TT-U-ÜV-YY-Z

Variyetli: Zengin, Varlığı Yerinde Olan.
Varlı: Zengin.
Varsız: Serveti Olmayan.
Vedra: Kova.
Vedre Kova, Su Kabı
Veran Kalsın: Harabe Olsun
Veran: Harabe.
Veran: Viran, Harabe:
Vezinlik (Mermilik): Çuhanın Sag Ve Sol Göğsüne, Mermilik Denilen Yere Mermiler Veya Mermileri Andıran Gümüş Takılır.
Vişşş!: Şaşırma Ifadesi.
Voj: Yular
Vurgun: Tutkun.
Yaba :Beş Parmaklı Ağaç Dirgen
Yad: Yabancı.
Yal: Köpek Yiyeceği
Yalaka: Yağcılık Eden
Yalax: Köpeğe Yal Verilen Kap, Yal Kabı.
Yamah: Yama.
Yaman Gün: Kötü Gün.
Yanaşma: Yandan Takılan
Yanbegi: Yatay Olan Eğiri
Yanpuri: Eğri Düz Olmayan
Yansılama: Taklit Etmek
Yanġı :Acı, Üzüntü.
Yappa: Bir Çeşit Tezek Türü, Elle Şekil Verilerek Yapılır. Yarımağız: İsteksiz.
Yarpax: Yaprak
Yarpuz: Ballıbabagiller Familyasındandır.
Yavan: Katıksız.
Yayan: Yürüyerek.
Yaylıx: Başörtüsü
Yazığ: Zavallı.
Yaşik: Ağaçtan Yapılan Kasa:
Yaşmax: Başörtüsü
Yege: Eye
Yegin: Çalışkan, Üşenmeyen
Yeke: Büyük, Kocaman.
Yektİ:Yetim
Yel: Osuruk.
Yel: Rüzgar.
Yerinmek: Heveslenme:
Yesir Olmak: Kurban Olmak:
Yesir: Esir.
Yeğin:Çalışkan Titiz
Yeşik:Ağaçtan Yapılan Kasa:
Yeşil: Yaşıl.
Yeşilbaş: Ördek.
Yola Vurma: Gönderme.
Yon: Bir Ağacı Yontmak
Yoz: Kısır Mal
Yoğurt Kabı
Yuha: Sığ Derin Olmayan. İnce.
Yumri: Yuvarlak:
Yumuru: Yuvarlak
Yungul:Hafif :
Yuxu: Uyku Yuxun Gelêr:
Yêddi: Yedi.

Kerim Usta Tarafından Yayımlandı.

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir