Tasavvufta Kullanılan Çeşitli Kelimeler ve Anlamları

Yayımlanma tarihi:

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 15 Aralık 2020 Kerim Usta

Tasavvufta Kullanılan Çeşitli Kelimeler ve Anlamları

* SÛFÎ
Tasavvufî hayat tarzını benimseyerek Hakk’ın yakınlığını kazanmaya çalışan kimse.

* MUTASAVVIF
Tasavvufî hayat tarzını benimseyen ve bu yolla Hakk’ın yakınlığını kazanmaya çalışan kişi.

* ZÜHD
Kulun Hakk’ın dışındaki her şeyi terketmesi anlamında bir tasavvuf terimi.

* MELÂMET
Bir tasavvuf terimi; III. (IX.) yüzyılda Horasan bölgesinde ortaya çıkıp daha sonra bütün İslâm dünyasında yaygınlık kazanan tasavvuf anlayışı.

* TARİKAT
Tasavvufta Hakk’a ulaşmak için benimsenen usul, tutulan yol.

* TEKKE
Bir şeyhin yönetiminde tasavvuf eğitiminin verildiği mekân.

* ŞEYH
Müridlere rehberlik yapan ve onları irşad eden kişi anlamında tasavvuf terimi.

* MÜRİD
Tasavvuf yolunu tutmaya veya tarikata girmeye karar veren yahut bir şeyhe bağlı bulunan kişi anlamında tasavvuf terimi.

* RİYÂZET
Nefis terbiyesi anlamında bir tasavvuf terimi.

* KEŞF
Aklın ve duyuların yetersiz kaldığı ilâhiyyât konularında doğrudan bilgi edinme yolu anlamında bir tasavvuf terimi.

* İLHAM
Feyiz yoluyla insanın kalbine ulaştırılan bilgi.

Kaynak:
* İslam Ansiklopedisinden derlenmiştir.

Kerim Usta tarafından yayımlandı.

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir