Tasavvufta Geçilecek Dört Kapı

Tasavvufta Geçilecek Dört Kapı

Tasavvufta Geçilecek 4 Kapı vardır;

 • Şeriat Kapısı
 • Tarikat Kapısı
 • Marifet Kapısı
 • Hakikat Kapısı

Öğreti olarak bu kapılar birer birer geçilerek Hakikate ulaşılır. Öğrencilerinden biri Mevlana’ya sormuş;

-“Efendim, bu 4 kapı meselesini ben pek anlayamıyorum. Bana anlayabileceğim bir lisanla anlatır mısınız?

-“Şimdi bak, karşı medresede dersini çalışan dört kişi var ve hepsi rahlelerine eğilmiş.
Sen git bunların hepsinin ensesine bir şamar at, sonra gel sana anlatayım.

Öğrenci gitmiş, birincinin ensesine bir tokat aksetmiş. Tokadı yiyen derhal ayağa kalkıp arkasını dönmüş ve daha kuvvetli bir tokatla Mevlana’nın öğrencisini yere yıkmış. Öğrenci dayağı yemiş, geri dönecek ama hocasına itaat var. Yaradana güvenip ikinciye de bir tokat aksetmiş. O da derhal ayağa kalkıp elini kaldırmış. Tam tokadı vuracakken vazgeçip yerine oturmuş. Öğrenci devam etmiş, üçüncüye de bir tokat atmış. Üçüncü şöyle bir kafasını çevirip baktıktan sonra çalışmasına devam etmiş. Dördüncü, tokadı yemesine rağmen hiç oralı bile olmadan çalışmasına devam etmiş. Öğrenci Mevlana’ya dönmüş, olanları anlatmış.

Mevlana; “İşte sana istediğin örnekler…

-“Birinci, şeriat kapısını geçememiş biri idi. Şeriatta kısasa kısas olduğu için, tokadı yiyince kalktı, aynısını sana İade etti.”

– “İkinci, tarikat kapısındadır. Tokadı yiyince o da kalktı, tam tokadı iade edecekti ki, tarikat öğretisinde verdiği söz aklına geldi. “Sana kötülük yapana bile iyilik yap“.
Onun için döndü, oturdu.”
-” Üçüncü, marifet kapısına kadar gelmiştir. İyinin ve kötünün tek Yaradandan geldiğini bilir, inanır. “Yaradan bu kötülüğe hangi iblisi alet etti” diye merakından şöyle bir dönüp baktı.”
– “Dördüncü, hakikat kapısını da geçmiştir. İyinin ve kötünün tek sahibi olduğunu ve aynı olduğunu bilir. Onun için dönüp bakmadı bile…”

Tasavvufta her kapının ön makamı vardır.

1) Şeriat kapısının makamları:

 • İman etmek,
 • İlim öğrenmek,
 • İbadet etmek,
 • Haramdan uzaklaşmak,
 • Ailesine faydalı olmak,
 • Çevreye zarar vermemek,
 • Peygamberin emirlerine uymak,
 • Şefkatli olmak,
 • Temiz olmak ve
 • Yaramaz işlerden sakınmak.

2) Tarikat kapısının makamları

 • Tövbe etmek,
 • Mürşidin öğütlerine uymak,
 • Temiz giyinmek,
 • İyilik yolunda savaşmak,
 • Hizmet etmeyi sevmek,
 • Haksızlıktan korkmak,
 • Ümitsizliğe düşmemek,
 • İbret almak,
 • Nimet dağıtmak ve
 • Özünü fakir görmek

3) Marifet kapısının makamları

 • Edepli olmak,
 • Bencillik, kin ve garezden uzak olmak,
 • Perhizkarlık,
 • Sabır ve kanaat,
 • Haya,
 • Cömertlik,
 • İlim,
 • Hoşgörü,
 • Özünü bilmek ve
 • Ariflik.

4) Hakikat kapısının makamları

 • Alçakgönüllü olmak,
 • Kimsenin ayıbını görmemek,
 • Yapabileceğin hiçbir iyiliği esirgememek,
 • Allah’ın her yarattığını sevmek,
 • Tüm insanları bir görmek,
 • Birliğe yönelmek ve yöneltmek,
 • Gerçeği gizlememek,
 • Manayı bilmek,
 • İlahi sırrı öğrenmek ve
 • .İlahi varlığa ulaşmak

Yorum yapın