Tarihte Türk Milleti Hakkında Yazılanlar

Tarihte Türk Milleti Hakkında Yazılanlar

Tarihte Türk Milleti Hakkında Yazılanlar

 • Türkler (Müslüman olan İlk Türkler) yavuz binicidirler. Hücumda düşmanlarını kolaylıkla çevirip bozarlar. On millete mensup, on yiğit adamın kuvveti, tek bir kimsede toplansa, yine bir Türk’e bedel olamaz. Türkler yaltaklanma, yalan sözler, münafıklık, kovuculuk, yapmacık, gösteriş, dostlarına karşı havalı, arkadaşlarına karşı fenalık, bi’dat nedir bilmezler. Çeşitli fikirler onları bozmamıştır. CAHİZ (ARAP ALİMİ 870)
 • Türkler pek namuslu insanlardır. CAHİZ (ARAP ALİMİ 870)
 • Poltava’da esir oluyordum. Bu, benim için bir ölümdü, kurtuldum. Buğ nehri önünde tehlike daha kuvvetli olarak belliydi… Gene kurtuldum. Fakat bugün esirim. Türklerin esiriyim. Denizin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar yaptılar, beni esir ettiler. Ayağımda zincir yok. Zindan da değilim. Hürüm, istediğimi yapıyorum. Lakin gene esirim; şefkatin, ülüvvü cenabın, asaletin, nezaketin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar.  DEMİRBAŞ KARL (Prut savaşında 1711’de Osmanlıya esir düşen İsveç kralı )
 • Türkün şefkat ve insaniyet duygusunu etmek mümkün değildir. Bu duygu insanı atalete sevk edip sefaleti artırmakla beraber, teşkilatı düzensiz bir toplumun bir derdine tek çare demektir. Türk ırkının soyluluğunu gösteren diğer duygular, yani en küçük iyiliklere karşı besledikleri minnet ve şükran duygusu, ölmüşlere karşı besledikleri minnet ve şükran duygusu, ölmüşlere karşı besledikleri minnet ve şükran duygusu… Büyük bir nezaketle yapılan konukseverlik adeti ve hayvanlara saygı alışkanlığı gibi faziletlerin inkarı da mümkün değildir. EDMONDO DE AMICIS (İtalyan yazarı 1908)
 • Dünya’da Türk (Selçuklu) kadar saygılı bir kavim daha yoktur. Türkler ‘de inzibat, büyüklere karşı itaat o derecedir ki, bizim keşiş (dini) sınıfımız bile onlardan örnek alabilir… Türkler bir tek büyük ailenin bireyleri gibi yaşarlar ve dar şartlar içinde olsalar dahi yiyeceklerini kardeşçe paylaşırlar. PLANO CAPRİNİ (Hristiyan misyoner 1246)
 • Müsellah milletin en canlı örneği Türklerdir. Bu diyar köylüsünün orak, katibinin kalem ve hatta kadının etek tutuşundan silaha sarılmış bir pençe kıvraklığı vardır… O doğduğu günden beri müsellahtır, bundan dolayı da hayata ve olaylara güvenle bakmayı öğrenmiştir. MAREŞAL H. VON MOLTKE (Almanya Genel Kurmay Başkanı 1891)
 • Bütün milletler içinde cesaret ve secaatte Türkmenlerden (Selçuklulardan) daha ileride olan ve büyük amaçları elde etmek uğrunda daha ileri gidebilen bir millet yoktur. Allahu teala onları arslan suretinde yaratmıştır…Türk, bağı çözüldükten sonra, askere başbuğ olmak veya perdedarlık etmek veya bir topluma emir vermek ve yasak koymaktan başka bir işe razı olmaz. İBN HASSUL (Arap Tarihçisi 1055)
 • Osmanlılar Hayvanlara gayet iyi davranırlar. Onları durmadan okşar ve muhabbetlerini kazanırlar. Son derece zorda kalmadıkça kızgınlıklarını çıkarmak için değnekle hayvana vurmazlar. Bunun sonucu olarak da atlar insanlara karşı gayet muhabbetli oluyorlar. OGİER GHİSELIN DE BUSBECQ (1662 Hollandalı diplomat)
 • Türk asillerin asilidir. Yapma olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek yüksek soyluluk ona, tabiatın hediyesidir. Sadelik içinde balagatı, zarif bir durgunluk içinde duygulu bir hayatiyeti ve parıltılı bir hayat içinde kibar bir hakikat hissettiren tek varlık Türklerdir. Şark hülya ve efsaneler alemidir. Türk, o rengarenk alemin gözüdür, dilidir, ışığıdır ve yaşayan gerçeğidir. PIERRE LOTİ (Fransız deniz amirali 1906)
 • Galip geldik Kralım (Avusturya Kralı II.Karl). Şimdi Tisa suyu, büyük zaferimizin şanlı hikayesini Tuna nehrine götürüyor. Sadrazamın mühürü bile elimde. Elmas Mehmet Paşa kılıçlarımızın altında can verdi, Fakat Kralım (Avusturya Kralı II.Karl) ! itiraf etmeğe mecburum: Osmanlılar, taşıdıkları parlak şöhrete layık bir biçimde döğüştüler. Türk’e yakışır bir feragatle ve celâdetle çarpışa çarpışa öldüler. Onların sönüşü, pırıltılarda göz kamaştırdıktan sonra sönen şimşekleri andırıyor. Karşımızdan, ağır ağır kaybolan bir ışık kütlesi gibi, beyaz bir eriyişle çekildiler, görünmez oldular. Onların galibiyetleri gibi mağlubiyetleri de şanlı ve ibretli. PRENS EUGENE (1736 Avrupa Kutsal İttifakın başkomutanı)
 • Allah – Allah! nidalarıyla ve yiğit yüreklerindeki imanın kudreti ile Rus süngüleri üzerine öyle atılışları vardı ki, İngiltere tarihinde gördüğümüz kahramanlardan hiçbiri bu Türk askerlerinden fazla şecaat göstermiş olamazdı. Silah arkadaşım olmuş bu insanların sahip bulundukları yüksek namus ve şeref duygularını, engin şecaat ve sadakatlerini, üstün vatanseverliklerini gönlümde gururla muhafaza etmekteyim. CHARLES ROYAN 1878 (Plevne’de Gazi Osman Paşa emrinde hizmet görmüş ve sonradan General rütbesine kadar yükselmiş Avusturalyalı bir Dr. General)
 • Avrupa’da hiçbir asker yoktur ki, (Bu sözlerimin altını çiziyorum),savunmakta Türklerle kıyaslanabilsin. Örnek olarak Çanakkale’yi göstermek isterim. Orada, bizim gemi ateşlerimizle büyük kayıplara uğramış olan kıtalar Türk olmasalardı yerlerinde kalamaz ve derhal değiştirirlerdi. Oysa Türkler tüm savaş boyunca siperlerinden ayrılmadılar. General TOWNSHEND (Birinci Dünya Savaşında Irak Cephesi komutanı iken Türk ordusuna yenilerek esir düşmüş İngiliz Generali)
 • Çok cesur savaşan ve iyi sevk ve idare edilen Türk Ordusu karşısında bulunuyoruz… General HAMİLTON (1915’de Çanakkale’ye taarruz eden müttefik orduların Başkomutanı)
 • Bizler o Yarımada’dan kahraman Türk Milletine duyduğumuz takdirle ayrılmışızdır… Sonuç olarak belirtmek isterim ki, sizler kahraman olduğu kadar insan ve uygar bir milletin evlatlarısınız… Lord CASEY (1967-1971 arasında Avustralya Genel Valisi ve Çanakkale’de savaşmış bir Anzak)
Benzer Konular:
Tarihte Türklerin Kullandığı Yazı ve Alfabeler

Asya dahil olmak üzere üç kıtada farklı dönemlerde yaşayan gelmiş Türkler içinde bulundukları toplumlarda birçok yazı sistemini kullanmışlardır. Bu yazı Devamını Oku

Ergünce Nağmeler 3

Ergünce Nağmeler Ey siyah hüzün; vur gamını siyah geceye. Gök kubbeden boşalırcasına yağan siyah geceye bak. Belki Bilal-i siyahı hatırlarsın, Devamını Oku

Ben Bu Kalbe Seni Rızk Bildim

Ben bu kalbe seni rızk bildim.. Gönlümün rızkı... Peygamberimiz 'Hz. Hatice benim gönlümün rızkı 'dediği gibi... Bismillah dedim öyle buyur Devamını Oku

Komik Duvar Yazılarından

Gülü seven dikenine katlanır; Kaktüsü sevenin vay haline! Akıllı olup dünyanın kahrını çekeceğine deli ol dünya senin kahrını çeksin! Deveye Devamını Oku

Güncelleme tarihi: 18 Aralık 2021

Avatar for Ergunca

“Tarihte Türk Milleti Hakkında Yazılanlar” üzerine 2 yorum

Yorum yapın