Tarihte Karamanlıların Etnik Kökenleri Hakkında Bilgiler

Yayım tarihi

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 30 Mart 2021 Kerim Usta

Eb-il-Fida’ya Göre Karamanlılar

Tarihçi Eb-il-Fida Rum bölgelerini ve burada bulunanları sayarken Karaman’dan şöyle bahseder “Rum Beldelerindekilerden birisi de Karaman dağlarıdır. Buralar Türkmenler otururlar. Bizim zamanımızda buralara Karamanoğulan hâkim olmuşlardır. Onların yurdu diye bilinir. Türkmen dağları Tarsus önünden Konstantiniyye sahibinin hâkim bulunduğu toprakların sınırına kadar devam eder. Rum beldelerinden birisi de Lárende’dir. Konya’nın doğu şimalinde bir günlük mesafededir. 721 yılında Hac için Larende’den gelenlerden bu şehir hakkında bilgi edindim.”

Alman seyyah Hans Dernschwam’a göre Karamanlılar Karamanlılardan ilk defa bahseden kişi 1553-1555 tarihleri arasında İstanbul’dan Amasya’ya kadar giden Alman seyyah Hans Dernschwam’dır. Dernschwam, İstanbul Yedikule yakınlarındaki bir mahallede “Karamanos” denilen insanların oturduğunu, bunların Karaman’dan getirildiğini yazmaktadır. Semavi Eyice’ye göreyse, dilleri gibi bazen adları da Türkçe olan bu Ortodokslara Orta Anadolu’nun Karaman yöresinde rastlandığından, Karamanlı Rumlar adı verilmektedir. *

Dr.Cemal EKİN -Karamanlıların soy kütükleri Karamanlıca

(Grek harfli Türkçe) kitabeli mezar taşları adlı makalesinde “Ortodoks Hıristiyanların Türkçe konuşanları “Karamanlı”, konuştukları ve yazı dili olarak kullandıkları dil Karamanlıca, Karamanlı Türkçesi, Karaman Türkçesi ya da kendi tanımları ile Yavan Türkçe olarak adlandırılmıştır.” Karamanlı Türkçesinde bahsetmiştir. Aynı makalede Karamanlılar hakkında aşağıda verilen görüşlerini paylaşmıştır. “Ortodoks Hıristiyanların Türkçe konuşanları “Karamanlı”, konuştukları ve yazı dili olarak kullandıkları dil Karamanlıca, Karamanlı Türkçesi, Karaman Türkçesi ya da kendi tanımları ile Yavan Türkçe olarak adlandırılmıştır.

Karamanlılar, Anadolu’nun iç ve güney kesimi ile Karadeniz Bölgesi, Balkanlar ve Kırım’da yaşamışlardır. Karamanlıların etnik kökenleri konusunda bugüne kadar iki görüş geliştirilmiştir.

Birinci görüşe göre Karamanlılar, Yunan asıllıdır fakat Türklerin Anadolu’ya hâkim olmalarından sonra Yunanca konuşanlardan ayrı kalanlar, egemen unsurun etkisiyle Türkleşmişlerdir.

İkinci görüşe göre Karamanlılar, Malazgirt Savaşı öncesinde Balkanlara ve Anadolu’ya yerleşen, XI. yy.’da Bizans ordusunda paralı asker olan Türk boylarının bakiyeleri olmalıdırlar. Dillerini kaybetmeyen bu Türk boyları, çeşitli etkilerle, zamanla Hıristiyanlaştılar. V. yy. ile birlikte İç Asya’ya yönelik Hıristiyanlık faaliyetleri sonucu birçok Türk-Moğol boyunun Hıristiyanlığı benimsediği, bugün kabul görmüş bir görüştür. İç Asya’dan batıya doğru gerçekleşen göçlerle Karadeniz’in kuzeyinden Balkanlara inen Bulgar, Peçenek, Uz ve Kuman gibi Türk boyları Bizans’ın etkisiyle zaman içerisinde Hıristiyanlaşmıştır. Hıristiyanlaşan bu Türk boyları, paralı asker olarak (özellikle Peçenek, Kıpçak ve Kuman Türkleri) Malazgirt ve Miryakefalon savaşları ile Haçlı Seferleri’nde Bizans ordu sisteminde yer almışlardır.

Önceleri Fars ve Araplara karşı, daha sonra ise Selçuklu Türklerine karşı Bizans sınırlarını korumaları amacıyla Anadolu’nun çeşitli yerlerine -özellikle Kapadokya bölgesine- yerleştirilen bu Türk askerleri arasına Anadolu Selçuklularından da katılanlar olmuştur. Türkopoller olarak adlandırılan bu Türklerin Bizans İmparatorluğu’ndaki en çarpıcı örneğini Anadolu Selçuklu Sultanı II. İzzeddin Keykavus’un (1269) ailesi ve maiyetindeki askerlerle birlikte Bizans topraklarına sığınmaları ve sonrasında yaşanan gelişmeler oluşturmaktadır.

Yazar: Kerim Usta

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir