Tarihin Akışına Yön Veren Olaylar

Yayım tarihi

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 17 Ocak 2019 Kerim Usta

Tarihin Akışına Yön Veren Olaylar

* MÖ 3500’ler: Mezopotamya’da tekerleğin icadı
* MÖ 3200’ler: Mezopotamya’da yazının icadı
* MÖ 3000’ler: Mezopotamya’da ilk Sümer şehirlerinin kuruluşu
* MÖ 1600’ler: Alfabenin icadı
* MÖ 1600’ler: Yunan medeniyetinin başlangıcı. Böylece matematik, felsefe, politik düşünce ve tıbbın temellerinin atılması
* MÖ 753: Roma’nın kuruluşu
* MÖ 670: Demircilik zanaatinin doğuşu
* MÖ 551 civarı: Konfüçyüs’ün doğumu
* MÖ 490: Maraton Muharebesi ve Yunanların, Pers işgalini geri püskürterek kültürlerinin yok olmasını engellemesi

* MÖ 486: Buda’nın doğumu
* MÖ 327: Büyük İskender’in imparatorluğun sınırlarını Hindistan’a kadar genişletmesi. Böylece Avrupa ve Asya medeniyetlerinin karşılaşması
* MÖ 202: Hannibal’ın Roma tarafından yenilgiye uğraması. Böylece Roma, kendi kültür ve medeniyetinin yayılmasını sağlayabilmiştir.
* MÖ 27: Roma İmparatorluğu’nun kuruluşu
* MÖ 5 civarı: Hz İsa’nın doğumu
* 105: Modern kağıdın kullanımı
* 280: Çin’in birleşmesi (Western Jin hanedanlığı altında) ve modern Çin’in siyasal sınırlarının şekillenmesi
* 312: Roma İmparatoru Konstantin’in Hristiyanlığı kabul etmesi. Böylece Hristiyanlığın tüm Avrupa’ya yayılması
* 476: 800 yıllık egemenlikten sonra Batı Roma İmparatorluğu’nun çöküşü. Modern Avrupa’nın başlangıcı
* 570 civarı: Hz. Muhammed’in doğumu
* 730 civarı: Çin’de ilk basımın gerçekleştirilmesi
* 800: Şarlman’ın Batının yeni hükümdarı olarak taç giymesi ve Kutsal-Roma imaratorluğu’nun başlangıcı
* 1054: Doğu (Ortodoks) ve Batı(Katolik) kiliselerinin birbirinden ayrılması
* 1088: İtalya Bologna’da ilk modern üniversitenin açılması
* 1206: Cengiz Han’ın Asya’yı fethi
* 1215: Günümüzdeki anayasa kavramının temeli olan Magna Carta’nın İngiltere Kralı tarafından imzalanması
* 1453: İstanbul’un fethi
* 1455: Modern matbaacılığın doğuşu ve taşınabilir ilk kitabın basımı
* 1492: Christoph Columb’un Yeni Dünya’yı (Amerika) keşfi
* 1509: Saatin icadı
* 1517: Martin Luther tarafından Reform hareketlerinin başlatılması ve Protestanlığın doğuşu
* 1519: Cortés tarafından İspanya adına Güney Amerika’nın işgali
* 1564: William Shakespeare’in doğumu
* 1651: Thomas Hobbes’un kitabı Leviathan’ın yayımlanması. (Sivil toplum ve kanun önünde eşitlik gibi kavranların kökeni)
* 1687: Isaac Newton’un kitabı Principia Mathematica’nın yayımlanması ve modern fiziğin doğuşu
* 1776: Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi’nin yayımlanması. Böylece kolonilerin Britanya Krallığı’ndan ayrılması ve Amerika’nın bir güç olarak yükselmesinin başlangıcı.
* 1789: Fransız Devrimi
* 1815: Waterloo Savaşı: Napolyon’un tüm Avrupa’yı yönetme hayalinin sonu
* 1825: İlk buharlı lokomotif’in kullanımı
* 1859: Charles Darwin’in Türlerin Kökeni kitabının yayımlanması
* 1885: Benz tarafından petrol (benzin) ile çalışan ilk otomobilin üretilmesi
* 1893: Yeni Zelanda’da kadınların aktif seçim hakkı elde etmesi
* 1905: Einstein’in “Özel Görelilik Kuramı”yani İzafiyet teorisinin yayımlanması
* 1917: Rus Devrimi
* 1918: I. Dünya Savaşı’nın Sonu. Osmanlı ve Hasburg imparatorluklarının dağılması, Avrupa ve Ortadoğu’da haritanın yeniden şekillenmesi
* 1939: II. Dünya Savaşı’nın patlak vermesi
* 1945: II. Dünya Savaşı’nın sonu (İlk nükleer bombanın kullanılması)
* 1949: Komünist Çin’in kurulması
* 1959: Bilgisayar çağının öncüsü olan silikon çipin icadı
* 1960: İlk doğum kontrol hapının piyasaya sürülmesi
* 1989-90: Komünist rejimin Avrupa’da çökmesi

Ergunca Yayımladı.

Herkes Cennete Gitmek İster ama Hiç Ölmeden Cennete Gidilir mi?

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir