Tarihin Akışına Yön Veren Olaylar

Tarihin Akışına Yön Veren Olaylar

Tarihin Akışına Yön Veren Olaylar

 • MÖ 3500’ler: Mezopotamya’da tekerleğin icadı
 • MÖ 3200’ler: Mezopotamya’da yazının icadı
 • MÖ 3000’ler: Mezopotamya’da ilk Sümer şehirlerinin kuruluşu
 • MÖ 1600’ler: Alfabenin icadı
 • MÖ 1600’ler: Yunan medeniyetinin başlangıcı. Böylece matematik, felsefe, politik düşünce ve tıbbın temellerinin atılması
 • MÖ 753: Roma’nın kuruluşu
 • MÖ 670: Demircilik zanaatinin doğuşu
 • MÖ 551 civarı: Konfüçyüs’ün doğumu
 • MÖ 490: Maraton Muharebesi ve Yunanların, Pers işgalini geri püskürterek kültürlerinin yok olmasını engellemesi
 • MÖ 486: Buda’nın doğumu
 • MÖ 327: Büyük İskender’in imparatorluğun sınırlarını Hindistan’a kadar genişletmesi. Böylece Avrupa ve Asya medeniyetlerinin karşılaşması
 • MÖ 202: Hannibal’ın Roma tarafından yenilgiye uğraması. Böylece Roma, kendi kültür ve medeniyetinin yayılmasını sağlayabilmiştir.
 • MÖ 27: Roma İmparatorluğu’nun kuruluşu
 • MÖ 5 civarı: Hz İsa’nın doğumu
 • 105: Modern kağıdın kullanımı
 • 280: Çin’in birleşmesi (Western Jin hanedanlığı altında) ve modern Çin’in siyasal sınırlarının şekillenmesi
 • 312: Roma İmparatoru Konstantin’in Hristiyanlığı kabul etmesi. Böylece Hristiyanlığın tüm Avrupa’ya yayılması
 • 476: 800 yıllık egemenlikten sonra Batı Roma İmparatorluğu’nun çöküşü. Modern Avrupa’nın başlangıcı
 • 570 civarı: Hz. Muhammed’in doğumu
 • 730 civarı: Çin’de ilk basımın gerçekleştirilmesi
 • 800: Şarlman’ın Batının yeni hükümdarı olarak taç giymesi ve Kutsal-Roma İmparatorluğu’nun başlangıcı
 • 1054: Doğu (Ortodoks) ve Batı(Katolik) kiliselerinin birbirinden ayrılması
 • 1088: İtalya Bologna’da ilk modern üniversitenin açılması
 • 1206: Cengiz Han’ın Asya’yı fethi
 • 1215: Günümüzdeki anayasa kavramının temeli olan Magna Carta’nın İngiltere Kralı tarafından imzalanması
 • 1453: İstanbul’un fethi
 • 1455: Modern matbaacılığın doğuşu ve taşınabilir ilk kitabın basımı
 • 1492: Christoph Columb’un Yeni Dünya’yı (Amerika) keşfi
 • 1509: Saatin icadı
 • 1517: Martin Luther tarafından Reform hareketlerinin başlatılması ve Protestanlığın doğuşu
 • 1519: Cortés tarafından İspanya adına Güney Amerika’nın işgali
 • 1564: William Shakespeare’in doğumu
 • 1651: Thomas Hobbes’un kitabı Leviathan’ın yayımlanması. (Sivil toplum ve kanun önünde eşitlik gibi kavramların kökeni)
 • 1687: Isaac Newton’un kitabı Principia Mathematica’nın yayımlanması ve modern fiziğin doğuşu
 • 1776: Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi’nin yayımlanması. Böylece kolonilerin Britanya Krallığı’ndan ayrılması ve Amerika’nın bir güç olarak yükselmesinin başlangıcı.
 • 1789: Fransız Devrimi
 • 1815: Waterloo Savaşı: Napolyon’un tüm Avrupa’yı yönetme hayalinin sonu
 • 1825: İlk buharlı lokomotif ‘in kullanımı
 • 1859: Charles Darwin’in Türlerin Kökeni kitabının yayımlanması
 • 1885: Benz tarafından petrol (benzin) ile çalışan ilk otomobilin üretilmesi
 • 1893: Yeni Zelanda’da kadınların aktif seçim hakkı elde etmesi
 • 1905: Einstein’in “Özel Görelilik Kuramı” yani İzafiyet teorisinin yayımlanması
 • 1917: Rus Devrimi
 • 1918: I. Dünya Savaşı’nın Sonu. Osmanlı ve Hasburg imparatorluklarının dağılması, Avrupa ve Ortadoğu’da haritanın yeniden şekillenmesi
 • 1939: II. Dünya Savaşı’nın patlak vermesi
 • 1945: II. Dünya Savaşı’nın sonu (İlk nükleer bombanın kullanılması)
 • 1949: Komünist Çin’in kurulması
 • 1959: Bilgisayar çağının öncüsü olan silikon çipin icadı
 • 1960: İlk doğum kontrol hapının piyasaya sürülmesi
 • 1989-90: Komünist rejimin Avrupa’da çökmesi

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin