Tanzimat Sanatçıları


En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 1 Kasım 2019 Kerim Usta

Tanzimat Edebiyatı 1. Dönem Temsilcileri

1-Şinasi
* Klasisizmin etkisindedir.
* Tanzimat edebiyatını başlatmıştır.
* Dil ve folklor çalışmaları yapmıştır.
* Noktalama işaretlerini ilk kullanan kişi odur.
* Şiirlerinde konu birliğine ve bütün güzelliğine önem verir.
* İlk makale(Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi) ve ilk tiyatroyu (Şair Evlenmesi) yazmıştır.
* İlk şiir çevirisi onundur.
* Cümleleri kısaltmış paragraf birimini ilk kez o kullanmıştır.
* Tercüman-ı Ahval ve Tasvir-i Efkar gazetelerini çıkarmıştır.

a-Eserleri:
* Şair Evlenmesi,
* Müntehabat-ı Eş’ar(şiir),
* Terceme-i Manzume(çeviri şiir),
* Durub-ı Emsal-i Osmaniye(atasözleri derlemesi)

2-Namık Kemal
* Vatan Şairi olarak anılır.
* Romantizmin etkisindedir.
* Toplum için sanat anlayışını benimsemiştir.
* Bilinçli bir vatanseverdir.
* Divan edebiyatı geleneğini reddeder,dilin sadeleşmesini savunur.

a-Şiirleri
* Vaveyla,
* Vatan Mersiyesi,
* Vatan Şarkısı,
* Vatan Türküsü,
* Hürriyet Kasidesi

b-Tiyatro
* Vatan Yahut Silistre,
* Gülnihal,Akif Bey,
* Zavallı Çocuk,
* Celaleddin Harzemşah,
* Karabela

c-Roman
* İntibah,Cezmi

d-Eleştiri
* Tahrib-i Harabat,
* Takip,Renan Müdafaanamesi,
* Mukaddeme-i Celal

e-Anı
* Magosa Anıları

3-Ziya Paşa
* Gazel,Terkib-i Bend ve Terci-i Bendlerin eski temalarını terk ederek,bunları yeni düşüncelerin aktarılmasında araç olarak kullanmıştır.
* Doğu kültürü ve batı kültürü arasında bocalamıştır.
* Şiir ve İnşa makalesinde Halk edebiyatını savunmuş Divan edebiyatına karşı çıkmıştır.Harabat’ta ise bunun tersini söylemiştir.Bu yüzden Namık Kemal tarafından Tahrib-i Harabat adlı yapıtta sert bir biçimde eleştirilmiştir.

a-Eserleri
* Zafername,
* Terkib-i Bend,Terci-i Bend,
* Rüya,Defter-i Amal,
* Harabat,
* Eş’ar-ı Ziya.

4-Ahmet Mithat Efendi
* Halkı aydınlatması nedeniyle Hace-i Evvel(ilk öğretmen)olarak anılır.
* Roman ve hikayelerinde olayın akışını keserek bilgi verir.
* Çok okuyup yazdığı için yazı makinesi olarak da anılmıştır.

a-Roman
* Felatun Bey’le Rakım Efendi,
* Hasan Mellah,
* Hüseyin Fellah,
* Jön Türk,
* Henüz 17 Yaşında,
* Dürdane Hanım

b-Hikaye
* Letaif-i Rivayet,
* Kıssadan Hisse.

c-Gezi
* Avrupa’da Bir Cevelan.

5-Ahmet Vefik Paşa
* Tiyatroya en çok hizmet eden sanatçıdır.
* Bursa valisiyken orada tiyatro binası yaptırarak,Moliere’den yaptığı çevirileri oynatmıştır.

a-Eserleri
* Lehçe-i Osmani(sözlük),
* Hikmet-i Tarih,
* Fezleke-i Tarih-i Osmani(tarih alanındaki yapıtları)
* Zor Nikah,
* Zoraki Tabip,
* Meraki,
* Azorva,
* Dekbazlık,Yorgaki Dandini(çeviri)

6-Şemşettin Sami
Tanzimat edebiyatının ilk büyük dilcisi ve ilk telif roman yazarıdır.

a-Roman
* Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat(ilk yerli roman)

b-Sözlük
* Kamus-ı Türki,
* Kamus-ı Fransevi,
* Kamus-ı Arabi

c-Ansiklopedi
* Kamus-ı Alam

Tanzimat Edebiyatı 2. Dönem Temsilcileri

7- Recaizade Mahmut Ekrem
* Şiirde “fikri güzellik”,”hissi güzellik”,”hayali güzellik” olmak üzere üç türlü güzellik olduğunu söylemiştir.
* Üç çocuğunun ölümü üzerine ölüm konusuna çok değinmiştir.
* Batı edebiyatı yolunda gelişen yeni edebiyatı savunmuştur.
* Edebiyat-ı Cedide hareketinin başlamasına öncülük etmiştir.
* Devrinde Üstad Ekrem olarak anılmıştır.

a-Roman
* Araba Sevdası(ilk realist roman)

b-Hikaye
* Muhsin Bey,
* Şemsa

c-Tiyatro
* Afife Anjelik,
* Çok Bilen Çok Yanılır,
* Vuslat,
* Atala

d-Diğer eserleri
* Nağme-i Seher,
* Yadigar-ı Şebab,Pejmürde(şiir),
* Takdir-i Elhan,
* Zemzeme

8-Abdülhak Hamit Tarhan
* Romantizmin etkisindedir.
* Hayat,tabiat,ölüm gibi konuları işler.
* Tanzimat şiirine biçim ve içerik yönünden yenilikler getiren şair Şair-i Azam olarak anılır.
* Tiyatroları oynanmak için değil okunmak içindir.
* Bu oyunlar sahne tekniği açısından zayıftır.

a-Şiir
* Makber,
* Sahra,
* Baladan Bir Ses,
* Ölü,
* Halce,
* Validem

b-Tiyatro
* İçli Kız,
* Macera-yı Aşk,
* Duhter-i Hindu,
* Tarık,
* Nesteren,
* Fitnen,
* Serdenapal.

9-Samipaşazade Sezai
* Batı tarzında yazdığı hikayeleriyle tanınır.
* En küçük şeylerin bile hikayenin konusu olabileceğini savunur.

a-Eserleri
* Sergüzeşt(roman),
* Küçük Şeyler(hikaye),
* Şir(oyun),
* İclal(anı)

10-Nabizade Nazım
* Realizm ve naturalizm akımlarını benimsemiştir.
* İlk olarak köy yaşamını ve köy insanını konu edinmiştir.

a-Eserleri
* Karabibik(ilk köy romanı),
* Zehra(ilk tezli roman)

11-Muallim Naci
* Eski edebiyat taraftarlarının öncüsüdür.
* Türkçeyi bozmadan aruza uydurması yönüyle Tevfik Fikret’i ve Mehmet Akif’i etkilemiştir.

a-Eserleri
* Ateşpare,
* Şerare,
* Firuzan(şiir),
* Demdeme(eleştiri)
* Lug at-ı Naci (sözlük),
* Ömer’in Çocukluğu(anı)

Konuyu Paylaş
Avatar

Yazar Kerim Usta

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir