Zeyn’el-Abidin’in Nuranî Hitabesi

Zeyn’el-Abidin’in Cuma Namazı Öncesi Nuranî Hitabesi

ZEYN’EL-ABİDİN’İN CUMA NAMAZI ÖNCESİ NURANÎ HİTABESİ
Şam’da kısa süreli esaretleri hengâmında, Cum’a namazına çağrılan Ali b. Hüseyn (as); Yezid-i Mel’un’un minbere çıkmasından önce, halka hitab etmekte olan bir habisin, Ben-i Ümeyye’yi medh-ü sena ve Ehl-i Beyt‘i ta’n-u takbih etmeye başlaması üzerine: “Ey pis hatib! Utan!.. dediklerinde, Allah’ın halka olan rahmetini, gazabıyla değiştirdin! Sen, cehennemlik konuşmacı!.. Kes sesini!..” dedikten sonra, Yezid’e dönüp: “Müsaade et de, Allah’ı memnun edecek ve dinleyicilerin yararına olacak birkaç kelime söyleyeyim!….” dedi. Halka etki edeceğinden korkan Yezid:

Devamını oku

Ziya Ül Hak Kimdir?

Pakistanlı asker ve devlet adamı. Genelkurmay başkanlığı ve sıkıyönetim komutanlığı görevlerinin ardından 1978’de cumhurbaşkanı olarak 1988’e değin ülkeyi dikta rejimiyle yönetmiştir. Kenan Evren’in 12 Eylül Darbe yönetimini tanıyan ilk devlet başkanıdır1945’te Dehra Dun’daki Kraliyet Hindistan Askeri Akademisi’ni bitirerek orduya katıldı. II. Dünya Savaşı’nın sonlarında Britanya zırhlı birliklerinde görev aldı. On dokuz yıl kurmay ve komuta görevlerinde bulunduktan sonra öğretmen olarak Kuetta’daki Komuta Karargah Okulu’na atandı. 1965’te yeniden kıta görevine çıktı. 1966-69 arasında çeşitli kara kuvvetleri birliklerine komuta etti. 1969’dan 1971’e değin Ürdün Kara Kuvvetleri’nde danışmanlık yaptı.

Devamını oku